Osječko-baranjska

VIDEO

Obnovljena trafostanica u Bilju

Ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu na području Slavonije posljednjih godina bila su zanemariva, no u 2012. godini uloženo je 4 puta više u odnosu na 2011., a čak 7 puta više u odnosu na 2010. godinu. Jedna od investicija je i obnavljanje trafostanice u Bilju, vrijedno 7,8 milijuna kuna.

Piše: STV

Ova trafostanica sa 10-kilovoltnim napajanjem jedna je od 4 takve na području Baranje koja za 4200 kupaca osigurava kvalitetniju opskrbu električnom energijom, ali i jedna od rijetkih čiju su rekonstrukciju osmislili inženjeri Elektroslavonije Osijek.

Kako se danas moglo čuti u Bilju, u planu su još dva kapitalna projekta sanacije kompletne energetske infrastrukture u suradnji Županije i HEP-a.

"Radi se o termoelektrani ovdje u Osijeku, odnosno o VHS-u - višenamjenskom hidrotehničkom sustavu. Višenamjenskom jer se radi o sustavu navodnjavanja 39 tisuća hektara poljoprivrednih površina, sa jedne strane, i sa druge strane, hidrocentrali na Dravi", rekao je župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić.

Uz ova dva projekta, planiran je i čitav niz velikih projekata.

"Krenuli smo u pripremu projektne dokumentacije i krećemo sljedeće godine u rekonstrukciju naše toplane, prebacit ćemo sa, idemo zamijeniti energent, sa lož ulja mazuta idemo na plin", kaže predsjednik Uprave HEP-a Zlatko Koračević.

Ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu se nastavljaju te je pred Osječko-baranjskom županijom investicijski ciklus u vrijednosti 700-800 milijuna eura.