Osječko-baranjska

NAŠICE

Zec povjerenik Našicecementa

Nagodbeno vijeće Fine donijelo je odluku o po kretanju postupka predstečaj ne nagodbe nad našičkom tvornicom cementa Našicecement d.d

Našicecement   FOTO:Davor Javorovic/PIXSELL
Piše: Republika.eu

Nakon što je Uprava Nexe Grupe 21. veljače 2013. podnijela zahtjev za pokreta nje predstečajne nagodbe, Nagodbeno vijeće ocijenilo je da su zadovoljeni svi potrebni uvjeti te je udovoljilo zahtjevu. Nagodbeno vijeće je također donijelo odluku, odnosno potvrdilo imenovanje Duška Zeca za povjerenika predstečajne nagodbe. Prema njegovim riječima, Našicecement d.d. pozvan je da do 8. travnja, zadnjeg roka za otvaranje predstečajnog postupka, dostavi svu nedostajuću dokumen taciju, s obzirom na to da nije bila dostavljena uz prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka.

- Nagodbeno vijeće donijelo je i rješenje o privremenoj mjeri kojom su zabranjeni daljnji ovršni postupci na žiro-računu Našicecementa - rekao je Zec, napominjući da će Našice cement do 8.travnja raditi i poslovati sukladno zakonu vezanom uz predstečajnu nagodbu.