Osječko-baranjska

''ZAUSTAVITE OVAKAV NAČIN TERORA''

Institucijama upućen apel za pomoć poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i stanovnicima Općine Čeminac od samovolje načelnika Zlatka Pinjuha

Apel za pomoć poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i stanovnicima Općine Čeminac od samovolje načelnika Općine Čeminac Zlatka Pinjuha, uputili su poljoprivrednici, gospodarstvenici te vijećnici u Općinskom vijeću Općine Čeminac.

Zlatko Pinjuh, načelnik Općine Čeminac   FOTO:STV
Piše: Republika.eu

Apel koji prenosimo u cijelosti, poslan je na adrese nekoliko ministarstava, Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, MUP-u, USKOK-u te DORH-u, a potpisuju ga Petar Pranjić, član odbora za ratarstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Milenko Jumić, poljoprivrednik-gospodarstvenik, Tomislav Ranogajec, poljoprivrednik, Stjepan Kedmenec, poljoprivrednik, Rade Vidić, poljoprivrednik, Zvonimir Sušac, poljoprivrednik, Krešimir Terzić, poljoprivrednik, Tomislav Furdi, vijećnik Općinskog vijeća Općine Čeminac, Ivan Žulj, vijećnik Općinskog vijeća Općine Čeminac, Ivan Rešetar gospodarstvenik i vijećnik Općinskog vijeća Općine Čeminac te Matko Perković, poljoprivrednik i vijećnik Općinskog vijeća Općine Čeminac.

"...obraćamo Vam se u ime stanovnika Općine Čeminac u nadi da nam svatko od Vas, u okviru svojih nadležnosti i djelokrugu postupanja može pomoći u zaustavljanju samovolje načelnika Općine Čeminac, Zlatka Pinjuha, koja se u ovom slučaju odnosi na slijedeće:

Naime, Visoki upravni sud RH, u lipnju 2019 godine, ukinuo je Odluku Općinskog vijeća Općine Čeminac o korištenju nerazvrstanih cesta na području Općine, kojom je načelniku Pinjuhu bilo omogućeno da od poljoprivrednika, gospodarstvenika, stanovnika općine, pa čak i onih koji na područje općine dođu svojim kamionima, traktorima i drugim većim vozilima na nerazvrstane ceste na području općine, naplati ili paušalnu ili jednokratnu naknadu pa čak i kaznu. Nekoliko dana nakon Odluke Visokog upravnog suda pokrenuta je USKOK-ova akcija sa sumnjom da je načelnik Pinjuh počinio niz kaznenih djela na štetu Općine Čeminac. Isti je nakon saslušanja u prostorijama USKOK-a pušten kući, a samo nekoliko dana nakon toga krenula je njegova odmazda nad poljoprivrednicima i stanovnicima Općine Čeminac.

Tako je odmah, ionako preveliku komunalnu naknadu, s 55 lipa po četvornom metru podigao na 65 lipa i time dodatno opteretio poljoprivrednike, gospodarstvenike i stanovnike općine.

Također je i izmijenio ukinutu Odluku o nerazvrstanim cestama, kojom je sebi dao još veće ovlasti, odnosno pravo da Pravilnik o naplati korištenja nerazvrstanih cesta sam donosi svojom odlukom. Iako Odluku još nije niti donio postavio je preko 40 znakova ZABRANE PROMETA ZA VOZILA TEŽA OD 7,5 TONA na sve ceste u općini( osim županijskih i državnih cesta), te na gotove sve poljske puteve (tzv. lenije). Na taj način onemogućio je poljoprivrednicima pristup na njive, jer većini njiva nije moguće prići a da se pritom ne napravi prekršaj iz Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Napominjemo da velika većina traktora na području općine premašuje teret od 7,5 tona, a da ne govorimo o tome da su i puno teža sa priključnim vozilima i slično. U njivu ne može ući niti jedan kombajn, a i kada bi „protuzakonito“ ušli na njivu iz iste se ne bi mogli izvesti skinuti usjevi ni traktorskim prikolicama ni kamionima.

Iz istih razloga (straha od velikih kazni, kako policijskih tako i kazni komunalnog redara Marka Pinjuha-načelnikovog sina) veliki dio poljoprivrednih površina nije niti posijan tijekom jesenske sjetve. Možda je načelnik Pinjuh u svojim odlukama i našao nekakve „rupe“ u zakonima kako bi proveo svoju samovolju, ali je time po našem mišljenju narušio Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava.

Članak 49. Ustava RH kaže:
„Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.
Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom…“ 

Članak 55. Ustava RH kaže:
“Svatko ima pravo na rad i slobodu rada… „

No nisu samo poljoprivrednici općine oštećeni ovim suludim odlukama načelnika, jer se više legalno iz općine ne može izvoziti ni smeće, ne mogu se prazniti jame sa fekalijama, ne mogu se u ulice sa zabranom prometa za vozila iznad 7,5 tona kamionom dovesti ni drva, građevinski materijal, ne može se pristupiti farmama kako u vlasništvu „Belja plus“ tako i u vlasništvu OPG-ova na području općine itd.

Istovremeno, načelnik Pinjuh je iskoristio situaciju što nije zatvoren od strane USKOK-a zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, pa je na Općinskom vijeću putem njemu lojalnih općinskih vijećnika, izglasao da sve odvjetničke troškove u kaznenom postupku koji se vodi protiv njega, a zbog kaznenih djela počinjenih na štetu Općine Čeminac snosi upravo Općina Čeminac, a da pritom nije naznačen niti broj odvjetnika za zastupanje, niti gornji limit troškova, a niti što će biti ako ga sud u konačnici osudi zbog počinjenja prijavljenih kaznenih djela.

Naravno da mu ni to nije bilo dovoljno, pa je svoju moć nad vijećnicima demonstrirao na način da je svom sinu Ivanu Pinjuh (protiv kojega se također vodi kazneni postupak zbog kaznenih djela počinjenih na štetu općine), dodijelio 10 000 kuna nagrade zbog toga što je diplomirao na fakultetu sestrinstva, iako je cijelo vrijeme izvanrednog studija primao i stipendiju od 1 000 kuna mjesečno.

Iz svega gore navedenoga, molimo sva gore navedena ministarstva i institucije Republike Hrvatske, da zaustave ovakav način terora načelnika općine nad stanovništvom općine, kao i da zaustave bezobzirno pustošenje Općinskog proračuna za privatne potrebe načelnika Pinjuha."