Politika

PORAŽAVAJUĆE I ZABRINJAVAJUĆE

Pogledaje kakvo ogromno nepovjerenje građani Hrvatske imaju prema vlastitom pravosuđu, sudovima i sucima!

Prema najnovijim podacima Eurobarometra, vidljivo je što građani zemalja Europske unije misle o neovisnosti pravosuđa u njihovim zemljama. Prema tim podacima, građani Hrvatske imaju najmanje pouzdanja u vlastito pravosuđe, sudove i suce, odnosno smatraju da ono nije neovisno.

Pogledaje kakvo nepovjerenje građani Hrvatske imaju prema vlastitom pravosuđu, sudovima i sucima!   FOTO:Twitter @hkresic
Piše: Republika.eu

Na objavljenom grafu, koji je na svoj Twitter stavio novinar Hrvoje Krešić, vidljivo je da su građani, upitani o stanju neovisnosti pravosuđa mogli odgovoriti da je ono jako dobro, prilično dobro, prilično loše, jako loše te kako ne znaju.

Prema odgovorima, čak 42 posto građana Hrvatske smatra kako je stanje neovisnosti pravosuđa jako loše!

Da je prilično loše misli njih 34 posto.

14 posto građana odgovorilo je kako je stanje u neovisnosti pravosuđa prilično dobro, dok je samo njih 4 posto odgovorilo kako je jako dobro. Da ne znaju odgovorilo je njih 6 posto.

Kratko i jasno - poražavajuće i zabrinjavajuće.