Reagiranja i isprike

REAGIRANJA I ISPRIKE

Ured državne uprave tvrdnje ZPH o obitelji Molnar odbacio kao netočne i neutemeljene

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji (UDU OBŽ) odbacio je tvrdnje Zajednice povratnika Hrvatske (ZPH), koja je 30. ožujka na konferenciji za novinare najavila kako će od ministra uprave Ivana Kovačića zatražiti smjenjivanje predstojnice tog ureda Andrijane Ćelap i uvođenje reda u lokalnim uredima državne uprave zbog, kako su tada naveli, višegodišnjeg nerješavanja stambenog zbrinjavanja obitelji Molnar iz baranjskog mjesta Duboševice.

U zahtjevu za ispravkom objavljenih informacija Ured navodi kako navedene informacije nisu utemeljene na točnim činjenicama te da nisu poduzete sve potrebne mjere za provjeru njihove točnosti.

 S obzirom na to da su u ZPH izvijestili da su Uredu državne uprave uputili dopis, a zatim i požurnicu za rješavanje tog predmeta, u kojem je zahtjev za dodjelu građevinskog materijala upućen još 2009. godine, Ured ističe kako ZPH nije stranka u postupku, ali su ih, s obzirom na osjetljivost socijalne problematike, dopisom ipak izvijestili sa zakonski propisanim postupkom i slijedom postupanja.

Dodaju kako je slijedom navedenoga UDU OBŽ preuzeo na postupanje 25. veljače 2014. neriješeni zahtjev Jasmine Molnar iz Duboševice od 24. kolovoza 2009. godine za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala.

Navode da je nakon preuzimanja predmetni zahtjev bio uredno kompletiran i uvršten na Listu prvenstva za 2014. godinu, ali te godine ni iduće dvije godine nije doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje jer je podnositeljica s obzirom na broj ostvarenih bodova najprije bila na sedmome, a zatim na drugome mjestu spomenute liste pa će zato "zahtjev biti prenesen na Listu prvenstva za 2017. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na Listi prvenstva".

UDU OBŽ ističe kako je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dostavio podatak kako je za 2016. godinu u državnom proračunu za općinu Draž osiguran novac za stambeno zbrinjavanje  samo za jednog korisnika, a kako je zahtjev Jasmine Molnar bio drugi na Listi prvenstva za 2016. godinu za navedenu općinu, "Ured nije mogao donijeti rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje traženim modelom".

Napominje i kako je ispostava tog ureda u Belome Manastiru 10. veljače ove godine zaprimila preporuku Općine Draž kojom se, u skladu sa Zakonom o područjima posebne državne skrbi, "traži hitno stambeno zbrinjavanje obitelji Jasmine Molnar iz Duboševice", što je proslijeđeno na rješavanje Središnjemu državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

U odnosu prema spomenutom zahtjevu dodaje kako Ured može donijeti rješenje neovisno o Listi prvenstva za stambeno zbrinjavanje tek ako "Povjerenstvo za hitno stambeno zbrinjavanje dostavi Uredu prijedlog za donošenje pozitivnog rješenja Jasmini Molnar za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala".

U Uredu ističu da je netočna tvrdnja predstavnika ZPH kako je Ured državne uprave glavna prepreka stambenom zbrinjavanju mladih obitelji u Osječko-baranjskoj županiji i da time potiče njihovo iseljavanje u treće zemlje zato što ne može donijeti pozitivno rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje dok u državnom proračunu nisu osigurana financijska sredstva za područje određene općine.

Navode i kako je netočna tvrdnja izrečena na spomenutoj konferenciji za novinare da taj ured nije riješio predmetni zahtjev od 2009. godine jer je u skladu s valjanim propisom "taj predmet kao neriješen preuzeo na nadležno postupanje, 25. veljače 2014. godine".

Vezano za dio navoda predsjednika ZPH Josipa Kompanovića kako je ta udruga najprije dopisom, a zatim i požurnicom zatražila da se problem riješi, što su, kako je tada naveo, u Uredu državne uprave ocijenili nedopustivim pritiskom, UDU OBŽ ističe kako će spomenuta požurnica "biti upućena i nadležnim tijelima radi ispitivanja sadrži li elemente kaznenog djela".

UDU OBŽ ni njegov čelnik, kako objašnjavaju, "ne sudjeluje u kreiranju politika stambenog zbrinjavanja", nego samo u provedbi zakonom propisanog prvostupanjskog postupka za što odgovara Središnjemu državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao drugostupanjskom tijelu.

Ističu kako je predstojnik Ureda državne uprave odgovoran čelniku središnjeg tijela državne uprave mjerodavnom za odgovarajuće upravno područje, u ovom slučaju državnom tajniku Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a koji je jedini ovlašten procjenjivati rad predstojnika i samog UDU-a.

Tako navode da od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi uredi državne uprave u županijama preuzimaju od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odnosno Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dio poslova koji se odnose na prvostupanjsko rješavanje predmeta o pravu na stambeno zbrinjavanje.

Iz navedenog je vidljivo da je UDU OBŽ odradio sve poslove za koje je ovlašten, a sve u skladu s valjanim propisima, navode u osječko-baranjskom Uredu državne uprave.