Reagiranja i isprike

REAGIRANJE LJILJANE BANAC

"Izborom za sutkinju Županijskog suda prestala sam brinuti o slučaju Radoslava Ratkovića"

Ljiljana Banac kao odvjetnika zastupala je gospodina Radoslava Ratković kao oštećenika u sudskom kaznenom postupku koje je vodilo ŽDO protiv Branimira Glavaša i dr, a radi kaznenih dijela ratnih zločina. Međutim, istina je da Ljiljana Banac u tijeku postupka od gospodina Ratković nije naplatila ništa za odvjetnički honorar budući je između nje i klijenta bio dogovor da će se odvjetnička nagrada naplatiti po okončanom postupku

Županijski sud u Osijeku   FOTO:Marko Mrkonjic/PIXSELL
Piše: Reagiranje

Međutim, Ljiljana Banac zatvorila je odvjetnički ured te je izabrana za sutkinju Županijskog suda u Osijeku i time je prestao i njen odnos zastupanja sa Radoslavom Ratković koji sada ima drugog punomoćnika.

Prema tome, Ljiljana Banac nije više mogla, niti je vodila brigu o naplati troškova postupka  gospodina Ratković jer to i nije spojivo sa njezinom funkcijom. 

Prema tome, gospođa Banac nije nikome, pa niti vama, potvrdila da joj gospodin Ratković nije još ništa isplatio, jer o tome postupku ona više i ne brine

Pozivam vas stoga da na vašem portalu objavite ispravak ove informacije da se naplatom troškova postupka  Ljiljana Banac nema nikakove veze i da nikome nije potvrdila da joj gospodin Ratković nije ništa platio, jer Radoslav Ratković gospođi Banac ne može ništa niti platiti.