Osječko-baranjska

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA PEPELANE

Našice od Europske unije očekuju 32 milijuna kuna

Grad Našice jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja je provela sve aktivnosti za realizaciju projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Pepelane. Uspješno je riješena projektno-tehnička dokumentacija i izdan akt kojim se dopušta građenje, a koji je stavljen na raspolaganje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Odlagalište Pepelane   FOTO:Glas Slavonije
Piše: Republika.eu / GS

Na potezu je Fond, koji treba osigurati sredstva za ovaj kapitalni zahvat procijenjen na 32 milijuna kuna. Kako je gradonačelnik Krešimir Žagar, sredstva za financiranje sanacije odlagališta Pepelane pribavit će se iz EU fondova. 

"Ušli smo u krug onih jedinica lokane samouprave u kojima će sanacija odlagališta u kratkom roku biti sufinancirana od EU-a. Fond treba provesti postupak nabave sredstava iz EU fondova", rekao je Žagar.

Napominje da se sanacija odlagališta ne može početi provoditi dok ne budu riješene aktivnosti na projektiranju i gradnji županijskog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Kada će to biti, još se ne zna.

Gradski oci upozoravaju da sanaciju našičkog odlagališta treba započeti što prije jer je prihvatni kapacitet na izmaku. Naime, Pepelanama se uz Našice koriste i općine Podgorač, Donja Motičina i Đurđenovac. Tijekom 2012. odloženo je oko šest tona komunalnog otpada, 100 tona glomaznog i 150 tona građevinskog otpada. Površina odlagališta je 66.198 četvornih metara.

IZVOR: Glas Slavonije