Gospodarstvo

PROCEED PROJEKT

Radionice za unaprijeđenje istraživanja i europsko poduzetničko umreživanje

TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Osijek nositelj je projekta PROCEED u Hrvatskoj – Promoviranje i koordinacija istraživanja iz područja zaštite okoliša za održivi razvoj u središnjoj i istočnoj Europi uz podršku Europske poduzetničke mreže – EEN, koji se provodi od 2011. do 2013. godine.

Tera Tehnopolis nositelj je projekta.   FOTO:tera.hr
Piše: Republika.eu

Cilj je projekta integracija postojećih razvojno istraživačkih projekata za zaštitu okoliša, ispitivanje primjenjivosti istraživačkih rezultata u praksi te identifikacija učinkovitih modela komunikacije i diseminacije istraživačkih rezultata

Partnerstvo na projektu uključuje 9 zemalja Središnje i Istočne Europe (6 novih država članica i 3 pridružene zemlje) te 3 zemlje članice EU koje zajedno tvore projektni konzorcij od ukupno 15 partnera.

Kroz održane radionice stvorene su prilike za razmjenu istraživačkih ideja, identificiranje neriješenih problema industrije i istraživanja te ostvarivanje komunikacije sa okolišnim profesionalcima diljem zemlje, a sve sa krajnjim ciljem povećanja broja istraživačkih institucija središnje Europe sposobnih za sudjelovanje u zajedničkim istraživačkim projektima. U svakoj od zemalja partnera organizirane su po 3 nacionalne radionice pokrivajući osnovne teme kao što su: dijeljenje rezultata lokalnih ekoloških istraživanja, predstavljanje baze podataka projekta PROCEED i mogućnosti zajedničke suradnje, predstavljanje istraživačkih i inovacijskih potreba lokalnih poduzetnika, mogućnosti financiranja projekata, prikupljanje ideja za istraživačke projekte financirane sredstvima EU te teme vezane za zaštitu intelektualnog vlasništva i mogućnosti transfera tehnologije.

Sudionike radionica činili su istraživači iz javnih i privatnih institucija, lokalni, regionalni i nacionalni donositelji odluka, potencijalni privatni ulagači te poduzetnici zainteresirani za ulaganje u istraživanje, eko-inovacije i transfer tehnologija. Na nacionalnim radionicama sudjelovalo je ukupno 938 polaznika, a unutar projektnih aktivnosti partneri su stvorili strukturiranu komunikacijsku mrežu koristeći je za direktnu promociju baze podataka između istraživačkih centara, donositelja odluka i poduzetnika na nacionalnoj i EU razini. Stvoreni su direktni kontakti između istraživača i industrije i donositelja odluka  te su također uključeni javni i privatni financijski sudionici koji mogu poduprijeti razvoj ugovora i industrijskih projekata.

Glavne potrebe odnose se na istraživanje s naglaskom na kvalitetnije iskorištavanje mogućnosti umrežavanja uz pomoć Europske poduzetničke mreže (EEN) i stvaranje komunikacijske mreže namijenjene širenju rezultata okolišnih istraživanja, potrebe za razvojem tržišta za plasiranje rezultata istraživačko-tehnoloških odjela te potreba za kvalitetnom edukacijom poduzetnika početnika i postojećih malih i srednjih poduzetnika na području zaštite intelektualnog vlasništva, zaštite okoliša i transfera tehnologije. Također potrebe istraživača odnosile su se na potrebu za većom dostupnošću informacija za pronalaženje prilika za komercijalizaciju istraživačkih radova te mogućnostima financiranja postupka zaštite intelektualnog vlasništva za zaštitu istraživačkih rezultata na području EU. Kreirane su i nove ideje za istraživače, kao što su pronalaženje načina povećanja interesa malih i srednjih poduzetnika za primjenu i razvoj novih ideja te bolje umrežavanje svih dionika koji sudjeluju u procesu transfera tehnologije.


Ukoliko ste zainteresirani za više informacija, povezivanje na međunarodnoj razini, komercijalizaciju vaših proizvoda/usluga/rezultata istraživanja i slično posjetite tera.hr.