Društvo

PROMJENE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Moguć rad i polovinu radnog vremena

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji se primijenjuje od 1. srpnja 2013. godine donosi nam nekoliko novosti.

Ilustracija   FOTO:Davor Javorović/Večernji list
Piše: Republika.eu

Zakon uvodi kategoriju osiguranika djece do osamnaeste godine, što znači da će djeca biti osigurana kao članovi obitelji samo ako roditelj ima takav zahtjev. Djeca koja su osigurana preko roditelja taj će status moći zadržati najdulje do osamnaeste godine života

Djeca starija od 18 godina status osigurane osobe imat će preko škole nastave li školovanje, a ako ne nastavljaju školovanje, dužni su osigurati se po nekoj drugoj osnovi primjerice kao nezaposlene osobe u roku od 30 dana od dana kada su navršili 18 godina. 

Nadalje, uvedena je nova zakonska odredba prema kojoj liječnik radniku koji je na bolovanju šest mjeseci, a liječnik utvrdi da se zdravstveno stanje radnika poboljšava, može odrediti da radnik određeno vrijeme radi polovinu punoga radnog vremena, ali ne duže od 60 dana. Isto tako, osiguranik ima pravo privremenu spriječenost za rad zbog njege člana obitelji koristiti i kao rad u polovini punoga radnog vremena. 

Novost u Zakonu jest i da pravo na bolovanje za dijete može ostvariti roditelj pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen odnosno ako živi sam s djetetom, da istodobno ne koristi to pravo za drugo dijete te da za dijete kojem je potrebna njega nema priznato pravo roditelja njegovatelja. 

Što se tiče kontrole bolovanja, zakonodavac je propisao da nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti obuhvaća kontrolu u ordinaciji izabranog liječnika te neposrednu kontrolu osiguranika u ordinaciji ili izvan ordinacije izabranog liječnika, uključujući i kućni posjet. Proširena je i odredba koja definira u kojim slučajevima osiguranik nema pravo na naknadu plaće, a utvrđena mu je privremena nesposobnost za rad (bolovanje). Tako radnik neće dobiti naknadu plaće ako za vrijeme bolovanja radi, odnosno obavlja poslove na osnovi kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove na temelju ugovora o djelu te bilo koje druge poslove kao što su poljoprivredni radovi i slično.