Politika

SUMRAK KUKURIKU KADROVIRANJA

Upravni sud: Siniša Bjedov je nezakonito imenovan ravnateljem Državnog arhiva u Osijeku!

Upravni sud u Osijeku u upravnom sporu tužitelja Dražena Kušena u Osijeku, protiv Ministarstva kulture Republike Hrvatske u sporu koji je vođen radi imenovanja ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku, po Rješenju Ministarstva kulture RH od 28. svibnja 2012. godine, donio je presudu kojim se poništava to Rješenje.

Dr. sc. Dražen Kušen   FOTO:Marko Mrkonjic/PIXSELL
Piše: Republika.eu

Tom presudom je poništeno i samo imenovanje Siniše Bjedova ravnateljem Državnog arhiva u Osijeku koje je doneseno 1. lipnja 2012. godine. Presuda je donesena nakon provedenog postupka i  javne rasprave, 3. lipnja 2013. godine.

U obrazloženju presude se navodi da je Siniša Bjedov imenovan ravnateljem Državnog arhiva u Osijeku, 1. lipnja 2012. godine na vrijeme od četiri godine, ali da je tužitelj Dražen Kušen u svojoj tužbi osporio imenovanje Bjedova iz razloga što imenovani Bjedov nije ispunjavao natječajne uvjete, te da mu je osporeno pravo pregleda natječajne dokumentacije, kao i da nije poučen da u roku od 15 dana može tražiti sudsku zaštitu.

U svojoj tužbi kandidat koji se natjecao u raspisanom natječaju Dražen Kušen između ostalog je naveo da izabrani Siniša Bjedov ne ispunjava propisane zakonske uvjete jer nema položen propisani zakonski uvjet položenog stručnog ispita iz arhivske struke, te da "na internetskom pretraživaču Nacionalne i sveučilišne knjižnice ima evidentirano samo jednu bibliografsku jedinicu-objavljen rad literalnog karaktera, te da nikada nije radio u arhivu, pa se ne može ni odlikovati stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima potrebnim za uspješno vođenje arhiva..."

Upravni sud je tijekom provedenog sudskog postupka zaključio da je tužbeni zahtjev Dražena Kušena osnovan, te da su svi navodi u tužbi tužitelja točni i istiniti, te da uistinu imenovani kandidat Siniša Bjedov, ne ispunjava zakonom propisane natječajne uvjete za obavljanje dužnosti ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku.

Naime, bez obzira na diskrecijsko pravo ministra kulture da izabere kandidata u natječajnom postupku, Sud je konstatirao da se to diskrecijsko pravo Ministarstva kulture RH može koristiti samo u slučaju odabira između više kandidata, ali koji ispunjavaju sve natječajne uvjete. Međutim u konkretnom slučaju, Sud je utvrdio da imenovani kandidat Siniša Bjedov ne ispunjava natječajne uvjete, jer imenovani kandidat uistinu nije položio stručni ispit iz arhivske struke.

Protiv ove presude nezadovoljna strana ima pravo žalbe Visokom upravnom sudu RH.