Politika

HRVATSKA

Predstavljen novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović predstavio je novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji bi, vjeruje, uskoro trebao promijeniti komunalne navike građana i komunalnu sliku Hrvatske.

Nekontrolirano odlaganje otpada - Ilustracija   FOTO:Sanjin Strukic/PIXSELL
Piše: Media Servis
Jedna od najvećih novina novog zakona je primarna selekcija otpada na kućnom pragu čija bi primjena u prvoj fazi trebala krenuti nakon 31. prosinca ove godine.
 
Uz to, njime se povećavaju i ovlasti komunalnih redara koji će za neodvajanje otpada, građanima, odnosno predstavnicima stanara u stambenim zgradama, ispisivati kazne od 3.000 do 10.000 kuna, za primjerice rajčicu bačenu zajedno s plastikom.

Ipak, najveći izazov je pred gradovima i općinama koji su dužni osigurati posebne spremnike i izgraditi mrežu reciklažnih dvorišta te educirati građane o primarnoj selekciji otpada, a sve kako bi Hrvatska prekinula dosadašnju praksu i poimanje otpada kao smeća, koje završava na deponijima i digla postotak recikliranja trenutno s osam na 50 posto do 2020. godine.
 
"Precizno definirane odgovornosti županija, gradova i općina te kontrola provedbe zakona, ključna su razlika novog od postojećeg zakona", rekao je ministar Zmajlović, koji očekuje da će po principu mrkve i batine izbiti argument jedinicama lokalne samouprave da odvajanje otpada nije isplativo.

Jer otpad je sirovina koja na zajedničkom europskom tržištu vrijedi 137 milijardi eura, zapošljava više od dva milijuna ljudi pa je tako gospodarenje njime i ekonomsko i ekološko pitanje.