Zabava

NIKAD NE RECI NIKAD

Kako je student kemije objasnio pakao...

Donosimo Vam pitanje koje je, kako se piše, stvarno bilo postavljeno na provjeri znanja i odgovor koji je student uistinu dao...

Ilustracija   FOTO:evarazdin.hr
Piše: Republika.eu

BONUS PITANJE: Je li pakao egzoterman (oslobađa toplinu) ili endoterman (apsorbira toplinu)?

Većina studenata je odgovorila koristeći tvrdnje Boyleovog zakona (plin se hladi kad se širi i zagrijava kad se sabija) ili slične varijante.

No, jedan je student, međutim, odgovorio sljedeće:

Prvo, moramo znati kako se masa pakla mijenja u vremenu. To znači da moramo znati brzinu pri kojoj duše ulaze u pakao i brzinu napuštanja pakla, što nije vjerojatno. Mislim da sa sigurnošću možemo pretpostaviti da kada jedna duša jednom uđe u pakao, iz njega neće izaći; zato nema duša koje izlaze iz pakla. Što se tiče onoga koliko duša uđe u pakao, pogledajmo što o tome govore različite religije svijeta.

Većina tih religija govori da ćeš ići u pakao ako nisi pripadnik njihove religije. Budući da postoji više od jedne takve religije i budući da nijedan čovjek nije pripadnik dvije religije istovremeno, možemo zaključiti da sve duše idu u pakao…Obzirom na stope nataliteta i mortaliteta kakve jesu, možemo očekivati da se broj duša u paklu poveća eksponencijalno. Sada, ako pogledamo brzinu mijenjanja volumena pakla jer Boyleov zakon kaže da ako želimo da temperatura i tlak u paklu ostanu isti, volumen pakla se mora širiti proporcionalno dodavanjem duša.

To nam daje 2 mogućnosti:

1. Ako se pakao širi manjom brzinom od one kojom duše ulaze u njega, onda temepratura i tlak u paklu rastu dok se cijeli pakao ne oslobodi.

2. Ako se pakao širi brže nego što duše ulaze, onda će temperatura i tlak rasti dok se pakao ne zaledi.

Pa koji je onda od ta dva?

Ako primijenimo preduvjet koji mi je Teresa dala na prvoj godini faksa, a koji glasi:“Prije će se pakao zamrznit nego što ću spavati s tobom“ i ako uzmemo u obzir činjenicu da sam sinoć spavao s njom, onda je točan odgovor pod dva. Prema tome, siguran sam da je pakao egzoterman i da se već zaledio.
Posljedica je ove teorije da otkako se pakao zaledio, više ne prima duše i zato više ne postoji kao takav….ostaje nam samo raj, a time se potvrđuje postojanje božanskog, što ujedno objašnjava zašto Teresa sinoć nije prestajala vikati „Oh, moj Bože“.