EU

POTICAJ BANKARIMA DA DUGOROČNO DJELUJU

Europski parlament ograničava bankarske bonuse

Europski parlament je izglasao zakonodavstvo kako bi ograničio visinu bankarskih bonusa te smanjio špekulativne rizične transakcije. Zastupnici Europskog parlamenta očekuju da reforma potakne rast u smjeru kreditiranja malih tvrtki koje pokreću gospodarstvo.

Othmar Karas   FOTO:europarl.europa.eu
Piše: Republika.eu

Austrijski zastupnik u Europskom parlamentu Othmar Karas koji je nadgledao zakonodavstvo, izjavio je da se ide u primjenu kod svih 8.200 banaka.

Za suzbijanje spekulativnog preuzimanja rizika, dogovoreno je da će omjer bonusa i osnovne plaće biti 1:1 što bi moglo biti povećano do najviše 1: ako ga odobri najmanje 66% dioničara koji posjeduju pola zastupljenih dionica, odnosno 75% glasova, ako nema kvoruma.
Kao poticaj bankarima da dugoročno djeluju, svakih 25 posto iznad pune plaće mora biti odgođeno (što se tiče isplate) na pet godina.  Također, banke će morati omogućiti  apsorpciju gubitaka i zaštite kapitala kako bi se osiguralo da u vrijeme ekonomskog rasta, akumuliraju dovoljno sredstava da i dalje pružaju stabilnu opskrbu kreditima u stresnim ekonomskim razdobljima.
Zakonodavstvo će zahtijevati od banaka da daju na uvid dobit, plaćene poreze te subvencije primljene u svakoj od zemalja kao i promet te broj zaposlenih. Od 2014, te brojke trebaju se prijaviti Europskoj komisiji, a od 2015 biti dostupni javnosti.