EU

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR EU

Financijsko razdoblje 2014-2020

Europska unija donosi višegodišnje financijske okvire kao plan potrošnje koji predstavlja svojevrsnu pretvorbu definiranih prioriteta u financijske mjere. Kao takav, višegodišnji financijski okvir (Multiannual financial framework) predstavlja definiranje maksimuma za svaku kategoriju potrošnje unutar višegodišnjeg razdoblja.

Ilustracija   FOTO:ekvarner.info
Piše: Republika.eu

Europska komisija predlaže nacrt Okvira Europskom parlamentu i Europskom Vijeću gdje su mišljenja i prijedlozi Ekonomskog i socijalnog odbora te Odbora regija također integrativni dio odlučivanja o najvažnijem financijskom dokumentu Unije. 

Pojednostavljeno, proračun se usvaja prema varijanti slijedeće procedure:

- Komisija sastavlja preliminarni nacrt proračuna te ga upućuje Vijeću i Parlamentu

- Vijeće usvaja nacrt proračuna nakon provedenog postupka

- Parlament provodi prvo čitanje proračuna.

- Vijeće razmatra predložene amandmane Parlamenta. Vijeće može izmijeniti amandmane te nazad upućuje Parlamentu da provede drugo čitanje proračuna i odluči 

Prijedlog Komisije za višegodišnje financiranje je nešto veći od trilijun eura (1.025 milijardi) te predstavlja povećanje od 3,2% u odnosu na prethodno 2007-2013 razdoblje. Najveće povećanje doživjeli su instrumenti kohezijske politike s povećanjem od gotovo 4%. 

Trenutno financijsko razdoblje 2014-2020 je prema prijedlogu Europske komisije u potpunosti okrenuto prema postizanju ciljeva i prioriteta ''Europa 2020'' strategije. Uspostavljeni su i novi programi unutar kojih će se financirati kandidirani projekti. Gledajući prethodno 2007-2013 financijsko razdoblje, neki od njih su doživjeli sinergiju sa sličnim programima. U usporedbi sa 2007-2013 višegodišnjim financijskim okvirom, sredstva za Programe su povećana za gotovo 150%.