Društvo

PRIJETI NAM VAL IMIGRANATA

Hoće li Hrvatska postati Florida, oaza za umirovljenike iz EU?

Pravo na mirovinu moći će se ostvariti u svim državama članicama u kojima je podnositelj zahtjeva prethodno bio osiguran najmanje 12 mjeseci te ako je ispunio druge uvjete prema nacionalnim propisima tih država

Prema pisanju Večernjeg lista ulazak Hrvatske u EU povlači sa sobom i pitanja o državljanstvu, boravku u drugoj državi u EU i o mogućnosti dolaska drugih državljana EU na hrvatsko tržište rada.

Hoće li se umirovljenici iz EU doseliti k nama? Hoće li Hrvatska postati nova Florida, naseljena umirovljenicima iz EU?

Kad se razmatra stanje mirovina diljem EU, jasno je kako mnoge članice imaju isti problem, suočene su s nepovoljnim omjerom broja umirovljenika u odnosu na radno aktivno stanovništvo. Drugi bitan aspekt je to što stanovnici većine članica EU nemaju samo jednu mirovinu, državnu mirovinu zasluženu kroz rad, nego stanovnici EU istu nadograđuju kroz sustave privatnih mirovina ili ulaganjem u štednju i investicijske fondove, svjesni činjenice kako državna mirovina neće biti dostatna za dostojanstven život. Sve to je dodatno razmatrano i podložno promjenama zbog globalnog trenda produženja životnog vijeka i smanjenja prirodnog prirasta u razvijenim zemljama te utječe na odluke mnogih članica EU da povećaju dobnu granicu za odlazak u mirovinu s tendencijom povećanja na 67 ili 68 godina do 2020.

Stanovnici EU zahtjev za mirovinu predaju nadležnoj instituciji u državi u kojoj imaju prebivalište ili u kojoj su imali prijavljeno zadnje osiguranje. Pravo na mirovinu moći će se ostvariti u svim državama članicama u kojima je podnositelj zahtjeva prethodno bio osiguran najmanje 12 mjeseci te ako je ispunio druge uvjete prema nacionalnim propisima tih država (potrebne godine života).

Bitno je naglasiti to da dosadašnja analiza migracija unutar EU ukazuje na to da se češće sele mlađe osobe, a osnovni razlozi preseljenja su: posao, udaja ili ženidba, studiranje ili bolja kvaliteta življenja u drugoj članici EU.

Druga je mogućnost preseljenje stanovnika iz drugih članica EU u Hrvatsku, posebice onih s višim prosjekom mirovina. Moguće je da će upravo zbog toga porasti potražnja za nekretninama, a s druge strane, ako dođe do priljeva novih stanovnika koji će svoju mirovinu trošiti u Hrvatskoj, a ne negdje drugdje, to će zasigurno pozitivno utjecati na gospodarstvo Hrvatske u cijelosti.