Vukovarsko-srijemska

VUKOVAR

Obnovljeno osam građevina u baroknoj jezgri

Kako prenosi Hrvatski radio Vukovar u okviru projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol"obnovljeno je osam građevina u baroknoj jezgri Vukovara.

Obnova baroknih zgrada   FOTO:Marko Lukunić/Pixell
Piše: Republika.eu

Projekt je financiran sredstvima Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i zajmomRazvojne banke vijeća Europe.

Obnovljene građevine su kuća Puches, zgrada bivšeg hotela Nacional, Magaza Mihajlović II, kuće Bingulac I i II, kuća Emsminger, kurije 4 Inspectoratum i pomoćne građevine u kompleksu Eltz.

Vlasnicima su ključeve i projektnu dokumentaciju predali predstavnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, Grada Vukovara i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Vukovaru.