Crna kronika

ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI TE POTICANJE

USKOK Pinjuha, njegove sinove i predsjednika Općinskog vijeća tereti da su općinu oštetili za preko 60 tisuća kuna

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave osječko-baranjske, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1961., 1992., 1990., 1982.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. (2. 8. 2019.)

Načelnik općine Čeminac Zlatko Pinjuh   FOTO:STV
Piše: Republika.eu

Osnovano se sumnja da je I. okr., kao načelnik Općine Čeminac, od 1. rujna 2016. do danas, prema dogovoru sa sinovima, II. okr., ujedno zaposlenikom Općine Čeminac, i III. okr., te na traženje IV. okr., kao predsjednika Općinskog vijeća Općine Čeminac, poduzimao radnje kako bi navedenim okrivljenicima omogućio da se nepripadno materijalno okoriste na teret proračuna Općine Čeminac. 

Tako su, nakon što je Općinsko vijeće Općine Čeminac 27. veljače 2017. donijelo Odluku o subvencioniranje stambenih kredita za stanovnike Općine, I., II. i III. okr. poduzeli više radnji u cilju da II. i III. okr., iako za to nije bilo zakonske osnove, s Općinom sklope ugovore o subvencioniranju stambenih kredita. 

Potom je I. okr. 30. svibnja 2017. u ime Općine sklopio ugovor o subvencioniranju stambenog kredita s II. okr. u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno za stan u Osijeku, a 8. rujna 2017. je sklopio ugovor s III. okr. u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno također za stan u Osijeku. 

Time je do danas, na štetu Općine Čeminac, II. okr. pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 25.000,00 kuna, a III. okr. od najmanje 21.000,00 kuna. 

Osim navedenog, II. okr. je neosnovano iz proračuna Općine plaćen račun za popravak privatnog automobila, a II. okr. je koristio i službenu kreditnu karticu Općine za kupnju robe za vlastite potrebe. 

Nadalje, I. okr. je, iako svjestan da III. okr. ne ispunjava uvjete za sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata, III. okr. odobrio isplatu iz proračuna Općine za sufinanciranje njegovih troškova prijevoza. 

Osim navedenog, I. okr. je na traženje IV. okr. donio odluku kojom se IV. okr., suprotno Odluci Općine i Pravilnika o dodjeli potpore mladim obiteljima, odobrava isplata navedene potpore. 

Na opisani način okrivljenici su Općinu Čeminac oštetili za sveukupno najmanje 63.390,00 kuna.