Gost komentator

BRANKO BOGDANOVIĆ

Je li moguće čudo slavonsko?

"Grad Osijek i Osječko-baranjska županija su gospodarski konkurentna regija, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja. Zahvaljujući strateškom zemljopisnom položaju, očuvanosti prirodnih bogatstava, stabilnosti regionalne politike i suradnji s mnogim regijama u inozemstvu Grad Osijek i Osječko-baranjska Županija, mogu postati istinski pokretač razvoja ostalih hrvatskih županija", kaže među ostalim Branko Bogdanović.

Branko Bogdanović   FOTO:STV
Piše: Branko Bogdanović

Nakon godina upornog guranja ideja, koje su po mišljenju autora ove kolumne iznimno bitne, napokon jedna odluka koja može označiti početak promjene odnosa. Ovu povijesnu odluku donio je Župan Ivan Anušić na posljednjoj sjednici Županijske skupštine održane 04. travnja. Naime na zastupničko pitanje Profesora Nedeljka Bosanca, koje istini za volju nije prvi puta postavljeno, o prihvaćanju inicijative za osnivanjem „Instituta za strategijska planiranja“ Župan Anušić je nedvosmisleno izjavio svoju suglasnost oko pokretanja inicijative u smislu dopisnog obraćanja Vladi i Premijeru po postavljenoj inicijativi.

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija su gospodarski konkurentna regija, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja. Zahvaljujući strateškom zemljopisnom položaju, očuvanosti prirodnih bogatstava, stabilnosti regionalne politike i suradnji s mnogim regijama u inozemstvu Grad Osijek i Osječko-baranjska Županija, mogu postati istinski pokretač razvoja ostalih hrvatskih županija. Suradnja s inozemnim regijama i implementacija strateških projekata potrebnih za privlačenje stranih investicija, uspostavu izvozno-uvoznih trgovinskih kanala za osječko gospodarstvo pridonosi stjecanju znanja i iskustava u korištenju sredstava iz europskih fondova i drugih međunarodnih izvora, što osobito dolazi do izražaja na području prekogranične suradnje, regionalnog razvoja, razvoja ljudskih potencijala, poljoprivrede i ruralnog razvitka, te prometne infrastrukture i zaštite okoliša. Prioriteti gospodarskog razvoja grada Osijeka u narednom su razdoblju razvijanje međunarodne suradnje na području „Dunavske strategije“ te prometnom i gospodarskom povezivanju srednje i jugoistočne Europe. Potrebno je istaknuti činjenicu da je grad Osijek sveučilišni grad znanja, što je preduvjet gospodarskog, kulturnog i društvenog razvitka. Sveučilište „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku, koje je organizirano na principu integrirane strukture odjela sa zajedničkim službama, što omogućuje kvalitetan nastavni i znanstveni rad, te suradnju sa gospodarstvom, javnim i civilnim sektorom. Obzirom da je jedan od strateških ciljeva Regionalnog razvojnog programa grada Osijeka i županije, unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojem, putem jačanja međuregionalne i prekogranične suradnje, nužno je podići razinu osposobljenosti županijskih struktura, gradova, općina i razvojnih agencija za njezinu provedbu. Navedeni se cilj ostvaruje prvenstveno jačanjem ljudskih resursa, kroz edukacije, doškolovanje i usavršavanje kadrova, te stvaranje mreža suradnje kroz razvojne projekte od prioritetne važnosti za ukupni razvoj Republike Hrvatske.

Misija Instituta za strategijska planiranja usmjerena je na gospodarski razvoj i podizanje općeg nivoa znanja javnog sektora o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro-integracijskim procesima, te na poticanje dijaloga i međuregionalne suradnje dionika u pitanjima od općeg društvenog interesa. Suradnja sa Sveučilištem „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku, optimalan je i učinkovit način za realizaciju prethodno navedenog.

Djelovanje Instituta za strategijsko planiranje doprinijet će daljnjem jačanju javnog sektora za efikasno upravljanje razvojem, uključivanju u programe Europske unije i druge međunarodne programe, te jačanju međuregionalne prekogranične suradnje na zajedničkim razvojnim projektima.

Sustavno istraživanje regionalnog razvoja, regionalne razvojne politike i sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja, sukladno odrednicama Regionalne politike Europske unije, s posebnim naglaskom na Transnacionalni program za jugoistočnu Europu/ Transnational Cooperation Programme South East Europe (SEE), čiji su glavni prioriteti poticanje razvoja inovacija i poduzetništva, zaštita okoliša, poboljšanje pristupačnosti području i razvoj transnacionalne sinergije za održivi razvoj. Sve aktivnosti provest će se u uskoj suradnji sa Sveučilištem „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku.

Nakon opisa ovoga prihvaćenog prijedloga, od strane Župana g. Anušića, potrebno je još malo dodatnog napora kako bi inicijativa bila prepoznata od strane ljudi koji mogu uraditi čudo, istinski pustiti Slavoniju, Baranju i Srijem na putu rasta i razvoja. Treba na kraju još jednom iskreno pohvaliti želju Župana da, iako došla sa oporbene strane, inicijativa bude ozbiljno analizirana, prepoznata i na posljetku upućena na odobravanje iznimno centraliziranoj strukturi državne uprave. Možda, kažem možda ovaj puta uspijemo u promociji vlastitog znanja u promjenama odnosa države i lokalne zajednice.

Je li moguće čudo slavonsko?

Branko Bogdanović
Stavovi izraženi u ovom tekstu stavovi su autora, i ne odražavaju nužno uredničku politiku portala Republika.eu