Društvo

PRIDRUŽILI SE I OSJEČKI SREDNJOŠKOLCI

Ministarstvo pozdravlja inicijativu School Stike 4 Climate

"Klimatske promjene su globalni izazov današnjice stoga su inicijative koje ukazuju na njega poput School Strike 4 Climate, dobrodošle", priopćili su iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

School Strike 4 Climate   FOTO:facebook.com/School-Strike-4-Climate-Croatia
Piše: Media Servis

 "Veseli činjenica da su se ovoj globalnoj akciji pridružili i srednjoškolci iz Hrvatske. Njihova briga za klimatske aktivnosti i njihova predanost viziji zdravoga i čistoga okoliša, temelj su održivog rasta našega društva. Prema posljednjim podacima, onima iz listopada 2018. godine, a koji su predstavljeni na Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama (IPCC), globalno se prosječna temperatura povećala (u odnosu na predindustrijsko razdoblje) za 1,5°C odnosno 2°C.

Ovi podaci ukazuju na žurnost koordiniranog djelovanja svih dionika kako bi se smanjile emisija stakleničkih plinova i promijenili ovi negativni trendovi. U tom smislu, Republika Hrvatska ulaže značajne napore, na globalnoj razini putem Europske unije te na lokalnoj razini brojnim aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Između ostaloga, Ministarstvo priprema mjere i projekte kroz razvijanje sinergije aktualnih i novih financijskih izvora, osobito od prodaje emisijskih jedinica na dražbama, strukturnih i investicijskih fondova EU, Fonda za modernizaciju i Fonda za inovacije. Navedenim sredstvima podržava se prelazak na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima kroz prioritetna područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te razvoj i provedba pametnih sustava. Za tu namjenu, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, na raspolaganju nam je 551.810.805 EUR.

Nadalje, Hrvatska u nacrtima niskougljične strategije, energetske strategije i u Nacionalnom integriranom energetsko-klimatskom planu razmatra glavna kratkoročna i dugoročna pitanja, ciljeve, politike i mjere dekarbonizacije te upravljanja niskougljičnom tranzicijom u skladu s ciljevima energetske i klimatske politike EU, Pariškim sporazumom i nacionalnim specifičnostima.

Ti strateški i planski dokumenti će omogućiti pokretanje niza projekata novog smjera, konkurentnih za fondove EU i privlačenje investicija. Navedeni napori će se u Hrvatskoj u budućem razdoblju i intenzivirati sukladno viziji EU- „Čisti planet za sve: europska strateška dugoročna vizija za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralno gospodarstvo”, a što je podloga za razvoj dugoročne niskougljične strategije EU", priopćili su iz Ministarstva.