Društvo

ANALIZA OPREMLJENOSTI UČIONICA ZA DIGITALNU NASTAVU

Evaluacija opreme i korištenja opreme u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj

Provedena je evaluacija opreme i korištenja opreme u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.

Ilustracija   FOTO:Paxabay
Piše: Media Servis

 Analiza opremljenosti učionica za digitalnu nastavu provedena na svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj provedena je na podacima koji su dobiveni iz svih škola u RH i odnose se na opremu u svim učionicama kojih u Hrvatskoj ima 22079. Gotovo 70% svih učionica u školama opremljeno je projektorom, a 15% svih učionica opremljeno je pametnim pločama ili interaktivnim ekranima.U sklopu istraživanja provedenih na 74 škole koje su uključene u eksperimentalni program „Škola za život“ pitalo se učenike imaju li na raspolaganju određenu informatičku opremu koju mogu koristiti za pristup digitalnim sadržajima, Internetu općenito te za komunikaciju. Analiza odgovora učenika 5. i 7. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola uključenih u eksperimentalni program „Škola za život“ pokazuje da velika većina učenika ima na raspolaganju stolno ili prijenosno računalo i pametni telefon. Njih 94, odnosno njih 92 posto.Dva od tri učenika na nastavi imaju priliku učiti tako da se upotrebom multimedijskih elementa i koriste se računalom ili tabletom na nastavi. Nadalje, tri od četiri učenika vole kada se u školi uči tako da se upotrebljavaju računala ili druge elektronički uređaje. Velika većina učenika (87%) s lakoćom koristi elektroničke uređaje te se koristi Internetom za traženje podataka i učenje (88%). Nadalje, većina učenika (69%) koristi računalo ili tablet prilikom učenja i pisanja domaće zadaće.Cilj je da svaka učionica ima projektor, pametnu ploču ili interaktivni ekran, a svaki nastavnik svoje prijenosno računalo. nadalje, nužno je barem za učenike koji nemaju svoju opremu osigurati uređaj (tablet) za pristup digitalnim sadržajima i Internetu. A u zaključku istraživanja se navodi i kako je opravdano poticati korištenje digitalnih materijala u učenju i poučavanju, ali da treba uzeti u obzir da ipak postoje učenici i nastavnici koji nisu posebno motivirani za upotrebu učenja uz pomoć tehnologije i treba im ostaviti mogućnost izbora materijala i pristupa koji im najbolje odgovaraju.