Osječko-baranjska

OBNOVA VRIJEDNA TRI MILIJUNA KUNA

Na Uskrs ponovo će zasvirati orgulje u osječkoj konkatedrali

Nakon što je osječka konkatadrala dobila novobnovljene vitraje na središnjem prednjem pročelju, župa nastavlja s radovima u unutrašnjosti crkve. Među najznačajnijim ulaganjima ono je u nove orgulje koje su na popravku od prošle jeseni.

Konkatedrala u Osijeku   FOTO:STV
Piše: Republika.eu/ STV

 U obnovu je uloženo oko tri milijuna kuna, a novac su osigurali Ministarvo kulrture, Đakovačko-osječka nadbijskupija i sama župa i župljani.

"Obnavljaju se u Rogaškoj Slatini u Sloveniji i očekujemo da će do Uskrsa 2019. ponovno zasvirati u našoj katedrali. Nešto evo dijelom se financira iz Ministarstva kulture, nešto iz EU fondova, pišu se projekti isto tako za djelomičnu rekonstrukciju kućišta orgulja odnosno fresaka, obnove fresaka budući da su neke freske u lošem stanju."

Osim orgulja u Osijeku, na obnovi su one u Đakovu koje u tamošnju katedralu stižu  isto oko Uskrsa. 

A osim  EU fondovova, Ministarstva kulture i  nadbiskupije tu su i sami župljani koji pomažu koliko mogu. U obnovu i restauraciju najvećeg sakralnog objekta u Osijeku biti će potrebno uložiti još dosta vremena, truda i rada.