Gost komentator

MR. SC. MATO DUNKOVIĆ

Da bi se čovjek za bilo što mogao zauzimati on prije svega mora biti u stanju zarađivati za život

"Da bi se čovjek za bilo što mogao zauzimati on prije svega mora biti u stanju zarađivati za život. Sasvim je razumljivo da su ljudi spremni podnijeti žrtve u obrani ideala u koje duboko vjeruju. Doista, slobodu je važno sačuvati samo zbog ljudi koji su spremni na samoprijegor, inače će ona degenerirati u razuzdanost i neodgovornost. Bitno je da cijena obrane nepopularnih mjera bude podnošljiva, a ne takva da je čini nemogućom, kaže među ostalim mr. sc. Mato Dunković.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: mr. sc. Mato Dunković

Hrvatsko društvo koje je rascjepkano i razoreno preprekama nepovjerenja, zasnovanim na društvenim staležima, etničkoj pripadnosti ili drugim čimbenicima, suočava se i suočavat će se s dodatnim zaprekama u prihvaćanju novih organizacijskih oblika duhovno-materijalne obnove. U takvim prilikama novi savezi regionalnih pokreta, političkih stranaka (u Republici Hrvatskoj ima 164 registrirane političke stranke), udruga (u Republici Hrvatskoj ima 52.236 registrirane udruge) i inicijative imaju zadatak navesti hrvatske ljude na poduzimanje više rizika, na povećanje društvenosti ili međusobnog povjerenja kako bi djelovala na promjene navika i prakse hrvatskih građana. Uz postojeću usku povezanost između religije i zajednice u hrvatskoj povijesti, Hrvati bi trebali po pitanju religije biti tolerantniji i svjesni njenih potencijalnih društvenih dobrobiti. Neki ljudi u Republici Hrvatskoj ne vole neke oblike religioznosti, posebice one kršćanskih rimokatolika i vjeruju da su sami iznad takvih dogmi. Ali, oni moraju razmotriti društvene posljedice religije u smislu promicanja hrvatskog umijeća udruživanja. Moralne zajednice različitih skupina vjernika u Republici Hrvatskoj nužne su za društveno blagostanje. Samo u slučaju kada takve moralne zajednice pronađu zajednički jezik s onim što diktira društveno i tržišno ponašanje, može Republika Hrvatska očekivati bolje plodove prednosti specijalizacije i proizvodnu učinkovitost koju mogu predstaviti kao racionalni cilj gospodarskog i duhovnog razvoja Republike Hrvatske.

U budućnosti umrežavanje i druge suvremene komunikacijske tehnologije mijenjati će dramatično način života ljudi i poslovanja tvrtki u Republici Hrvatskoj. No, ipak, koji god oblik organizacije to bio, najbrže će to otkriti društva koja imaju jaku tradiciju društvene suradnje.Hrvati bi trebali shvatiti da je njihova tradicija jednostavno "zajedništvo" i da su tijekom povijesti ljudi počeli živjeti zajedno, surađivali i pokorili se autoritetu velikog broja širih zajednica. I dok država ne mora biti odgovarajuće mjesto za ovaj ili ovakav smisao zajedništva iz mnogo razloga, sposobnost da se poštuje autoritet državne zajednice (države) je ključ uspjeha hrvatskoga društva. Razvitak minulih desetljeća, a osobito posljednji događaji bez presedana, čiji smo svjedoci, smanjili su prestiž hrvatske države. Od svih društvenih zajednica država Republika Hrvatska danas bilježi "legitimnu" (zakonitu, pravovaljanu,) i "legalističku" (neprikrivenu, javnu),  pravovaljanu moć nad životom, smrću i slobodom svih svojih građana i svojih državnih i institucionalnih tijela. U sadašnje mirnodopsko doba država Republika Hrvatska je zapravo najveći privredni poduzetnik i najsnažniji sakupljač poreza od građana. Kako se to odražava na građane i kako oni vide  aktivnosti države putem Vlade Republike Hrvatske možemo zaključiti iz redovitog mjesečnog istraživanja agencije Promocije plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop, provedenog  početkom svibnja 2018. godine koje "... pokazuje da smjer kretanja zemlje (kao svojevrsni pokazatelj društvenog optimizma) podupire 16,2% (posto) građanki/građana a 74,5% (posto) ispitanika/ca smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru. Kakav je smjer zemlje ne zna 9,3% (posto) građana/ki. Razina potpore politici Vlade Republike Hrvatske u osamnaestom mjesecu njezina mandata iznosi 31,3% (posto). Kad je riječ o ne-podršci politike Vlade u ovomjesečnom (svibanj) istraživanju ona iznosi 52,8% (posto). Doživljaj rada Vlade Republike Hrvatske, osim kroz kriterij podrške politici Vlade, mjeri se i kroz školsku ocjenu koja u ovomjesečnom (svibanj) istraživanju iznosi 2,20 ...".

Novi pogled na Europu i hrvatsko društvo izvodi se iz skrivenih dimenzija duhovne i materijalne obnove i demokracije u Europi i u hrvatskom društvu. To će razviti nove pristupe problemima koji su do sada rješavani u pogrešnom smjeru. O korjenitim izmjenama u načinu života i rada obično počinjemo od nevidljivog i nedokučivog. Koliko nas je  osjetilo  potrebu da preispita vlastiti život i pokuša s nečim novim i nepoznatim. Konačno naiđemo na jedno ili više rješenja koja imaju nekog smisla. Jedno od obilježja slobodnog društva svakako je sloboda pojedinaca da zagovaraju i otvoreno propagiraju radikalne promjene u društvenoj strukturi – do one mjere u kojoj se to svodi na uvjeravanje, isključujući silu i svaki drugi oblik prisile. Da bi se čovjek za bilo što mogao zauzimati on prije svega mora biti u stanju zarađivati za život. Sasvim je razumljivo da su ljudi spremni podnijeti žrtve u obrani ideala u koje duboko vjeruju. Doista, slobodu je važno sačuvati samo zbog ljudi koji su spremni na samoprijegor, inače će ona degenerirati u razuzdanost i neodgovornost. Bitno je da cijena obrane nepopularnih mjera bude podnošljiva, a ne takva da je čini nemogućom.

Mi sada znademo da su društvene situacije, društveno ponašanje, društveni problemi u hrvatskom društvu suviše složeni a da bi dopuštali jedan i jednostavan pravi odgovor. Ako se uopće mogu razriješiti, rješenja uvijek ima nekoliko – a ni jedno nije sasvim pravo. Lako je moguće, da novi savezi regionalnih pokreta, političkih stranaka, udruga i inicijativa, kao demokratski, domoljubni i europski orijentirani savezi, osnovani radi političkog djelovanja u promicanju programa i aktivnosti usmjerenih ravnomjernom regionalnom razvoju Republike Hrvatske i ostvarivanju političkih načela i ciljeva utvrđenih u svojim programima,državnu vlast shvaćaju kao tijelo koje mora i može stvoriti bolje i savršenije hrvatsko društvo. Oni funkciju Vlade Republike Hrvatske vide u specifičnim, određenim potezima i ostvarivanju političkih ciljeva, polazeći od načela političkog legitimiteta i legaliteta. U svome djelovanju novi savezi, koristeći se demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvan-parlamentarnim sredstvima, ne prihvaćaju  nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode. No stupanj do kojega su hrvatski građani spremni vjerovati nekome bez prethodnog legaliziranja odnosa, određivanjem međusobnih prava i obveza, u Hrvatskoj nije visok. Krug povjerenja u Hrvatskoj  mora prijeći okvire obitelji ili rodbinskih organizacija i krenuti  u krug mnoštva posrednih saveza, društvenih  i "moralnih" skupina koje imaju za cilj:"...- policentričan, ravnomjeran, skladan i održiv razvoj Republike Hrvatske te oblikovanje i provođenje politike regionalnog razvoja kojom se to ostvaruje, - optimalan regionalni ustroj Republike Hrvatske, - jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja, - jačanje hrvatskih regija u procesima međuregionalne prekogranične suradnje, osiguranje ravnopravnog statusa Republike Hrvatske u Europskoj uniji te uloge lidera na jugoistoku Europske unije, - jačanje lokalne i regionalne samouprave, - decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koji primjenom načela podrednosti (supsidijarnosti) pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje, - racionalizacija i modernizacija uprave radi osuvremenjivanja njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova, - aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala Slavonije i Baranje te Republike Hrvatske u cjelini u pokretanju razvoja koji otvara perspektive, osobito mladim naraštajima, zaustavlja iseljavanje, osobito stručne radne snage, - stvaranje uvjeta za poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti ... " zatim,unaprijediti konkurentnost Hrvatske, reducirati moć povlaštenih političara, napraviti kućevlasnike od stanara u hrvatskim socijalnim stanovima, povećati proizvodnost na hrvatskim  gospodarstvima, smanjiti korupciju u hrvatskom društvu. Dakle, predmet ukupnog razvoja Republike Hrvatske treba biti ne samo upravna problematika, već i razvoj socijalnih, gospodarskih i kulturnih struktura, te humanizacija života u ljudskim sredinama a posebice i regionalni razvoj.

Neizmjerna i bezgranična nada pripogledu  na neistražena područja  ljudskih mogućnosti u upravljanju složenim  sadašnjim hrvatskim društvom, svijet zakona, pravila a posebice problema demografije, čije samo postojanje sadašnja vlast nije ni slutila niti pokušala pomaknuti pogled okrenut dubokim promjenama u današnjem hrvatskom društvu, stvorilo je kao rezultat isprepleteno i nepravedno hrvatsko društvo. Nastajuća životna zbilja, koja je doprla u svijest hrvatskih građana i otkriće novog slobodnog funkcioniranja budućeg hrvatskog društva, tijesno je isprepletena sa slijedećom vizijom:"... promicanje općeg dobra i dobra svakog ljudskog bića; promicanje obiteljskih vrijednosti zaštita i promicanje dostojanstva braka i obitelji, ljudske spolnosti, rađanja te svakoga ljudskoga života; osnaživanje obitelji u preuzimanju uloge društvenog subjekta te potpora aktivnom i odgovornom sudjelovanju obitelji u kulturnom, društvenom i javnom životu; osnaživanje mladih za aktivno uključivanje u društvo i njihov osobni rast u skladu s općeljudskim vrednotama; poboljšanje kvalitete obiteljskog života s posebnim naglaskom na pružanje psiho-socijalne i materijalne pomoći djeci, mladeži, njihovim obiteljima te starijim osobama i drugim socijalno ranjivim skupinama; osmišljavanje i promicanje kvalitetne pripreme za brak osobito među mladima; poboljšanje kvalitete života djece, mladeži i obitelji koja žive u rizičnim uvjetima; jačanje kvalitete i skladnosti braka kroz programe bračnog obogaćivanjima te pružanje stručne i organizirane pomoći brakovima i obiteljima u krizi; isticanje i zagovaranje pozitivnih aspekata braka i obitelji u njihovim fizičkim, psihičkim, duhovnim i društvenim odrednicama putem edukativnih kampanja i sredstava javnog priopćavanja; promicanje i zaštita ljudskih prava; zaštita od diskriminacije po svim osnovama uređenim posebnim zakonom; poticanje međugeneracijske i među-obiteljske solidarnosti; usklađivanje bračnog i obiteljskog života s radom;  jačanje i usklađivanje majčinstva i očinstva u svim njihovim sastavnicama uz zaštitu prvotne uloge roditelja u odgoju svoje djece; promicanje volonterskog rada ...".

Ova promjena u politici ne znači manje državne vlasti i manje vladinih mjera. Ali ona znači da se uloga i funkcija vlade shvaća drugačije - kao i njezin konačan cilj. Oživljavanje religije u Hrvatskoj, kao elementa javnog života, u stanovitoj je mjeri reakcija na nestanak svjetovne vjere u spasenje putem hrvatskog društva. Hrvatsko društvo se mara vratiti vjerovanju u spas i pomoću vjere, kao bitnom ustavnom i političkom faktoru, i većem publicitetu koji treba dati "moralnoj većini" i Katoličkoj crkvi. Uklanjanje svih prepreka na putu probitka proizvest će na kraju u najmanju ruku, najbolje moguće, hrvatsko društvo. Za politiku sve više presudan moment postaje ono što političku stranku može održati na vlasti, ili joj pomoći da dođe na vlast. Je li to dovoljno da politika osigura integraciju frakcija, interesnih skupina i cijele lepeze kratkoročnih pritisaka koji su karakteristični za jedno moderno složeno hrvatsko društvo? Je li to dovoljno da politika osigura vladanje, vodstvo, politički pravac?

Da bismo se pripremili za nove preobrazbe (reforme) i veliki prijelaz, koji uskoro treba nastupiti u hrvatskom društvu, potrebno je duboko preispitivanje osnovnih premisa i vrijednosti našegaduhovno-materijalnog bogatstva i kulture, odbacivanje onih pojmovnih modela koji su nadživjeli svoju korisnost i ponovno prepoznavanje nekih vrijednosti koje su bile odbačene u prijašnjim razdobljima naše kulturne povijesti. Tako temeljita promjena u duhovnom i gospodarskom ustrojstvu hrvatskoga društva i njegove kulture mora, naravno, biti popraćena dubokim preoblikovanjem većine društvenih odnosa i oblika društvene organizacije – promjenama koje će zadrijeti mnogo dublje nego površne mjere ekonomskog, demografskog, socijalnog i političkog poboljšanja koje razmatraju današnje političke vođe.

mr. sc. Mato Dunković