Osječko-baranjska

PODATCI HZZ-A

Na mjesečnoj razini smanjenje nezaposlenosti u Donjem Miholjcu i Osijeku

Nezaposlenost i dalje raste, što se moglo i očekivati za drugu polovicu godine povratkom sezonaca kućama. Krajem rujna u Regionalnom uredu Osijek Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirana je 21.861 nezaposlena osoba, odnosno 264 osobe više nego prethodna mjeseca. No u odnosu na isto razdoblje prošle godine nezaposlenih je ipak manje i to 11,8%. Prema stopi zapošljavanja, tijekom prvih devet mjeseci na 100 novoprijavljenih i nezaposlenih temeljem ugovora o radu posao su pronašle 33 osobe.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: Jelena Grgić / STV

Tijekom rujna smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Donjem Miholjcu za 7 i Osijeku za 15 osoba, dok je povećanje u Belom Manastiru za 140, Đakovu za 72 osobe, Našicama za 12 i Valpovu za 62 osobe. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je na čitavom području Osječko-baranjske županije, a najizraženije u Donjem Miholjcu i Našicama.

U Regionalnom uredu Osijek evidentirano je 13.200 nezaposlenih žena, s udjelom od 60,4% naspram 39,6% nezaposlenih muškaraca. A osim što žene čine veći udio u ukupnoj nezaposlenosti, one i duže čekaju na zaposlenje i to više od godinu dana. Što se tiče kratkotrajne nezaposlenosti, ona je najučestalija kod osoba sa završenim fakultetom. Gotovo 50 posto visokoobrazovanih čekalo je na posao do 6 mjeseci. Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe starije od 50 godina, dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosi 17,4%.

Promatrano po djelatnostima, najviše osoba zaposleno je u obrazovanju, zatim u prerađivačkoj industriji, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, te djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane.