Virovitičko-podravska

NOVI TROŠAK

Orahovčani ponovno idu na izbore

Nakon nešto više od četiri mjeseca Orahovčani će ponovno na izbore, u nedjelju, 1. listopada, prijevremeno će birati Gradsko vijeće, jer se ono koje je izabrano krajem svibnja na redovnim lokalnim izborima nije uspjelo konstituirati niti nakon tri pokušaja.

Izbori   FOTO: Boris Kovacev / CROPIX
Piše: HINA

 Razlog tome je u sastavu vijeća, odnosno činjenici da nijedna politička opcija nije uspjela osigurati potrebnu većinu, u ovom slučaju devet vijećnika.

Orahovičko Gradsko vijeće ima 15 članova, no kako na svibanjskim izborima srpska manjina, koja čini oko 9 posto stanovništva i ima pravo na jednog vijećnika, nije bila zastupljena, broj vijećnika povećan je za jednog, na 16, a pripadnik srpske manjine ušao je s liste HDZ-a.

U vijeću je tako bilo osam HDZ-ovih, četiri HSS-ova, tri SDP/HNS-ova i jedan nezavisni vijećnik, "dovoljno" da nitko ne osigura potrebnu većinu, i tako u tri navrata, pa su jedini izlaz bili novi izbori na kojima će o novom sastavu Gradskog vijeća moći odlučivati oko 4500 birača.

Prijevremeni izbori održat će se 1. listopada, a izborni rokovi teku od petka, 1. rujna, od kada se, u prodavaonici Narodnih novina u Virovitci, odnosno s internetskih stranica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) - www.izbori.hrmogu nabaviti, tj. preuzeti i koristiti obrasci za kandidiranje.

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju Gradskom izbornom povjerenstvu (GIP) Orahovice prispjeti najkasnije 14. rujna do ponoći. Do ponoći 16. rujna GIP će sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu.

Državljani drugih država EU mogu birati i biti birani

DIP podsjeća državljane drugih država članica Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Orahovici, da imaju pravo birati (aktivno biračko pravo) i biti birani, odnosno kandidirati se za Gradsko vijeće Orahovice (pasivno biračko pravo).

Žele li ostvariti aktivno biračko pravo, dužni su najkasnije do četvrtka, 31. kolovoza, podnijeti zahtjev za upis u evidenciju birača državljana država članica EU Uredu državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji.

Uz to moraju predočiti od javnog bilježnika ovjerenu izjavu, u kojoj je navedeno njihovo državljanstvo, adresa prebivališta ili boravišta u Orahovici, i izjava da nisu lišeni prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji su državljani.

Kandidirati se i biti izabrani u Gradsko vijeće Orahovice mogu pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane i pod uvjetom da u Hrvatskoj i državi članici Unije čiji su državljani nisu pojedinačnom presudom u kaznenom postupku ili presudom u građanskom postupku lišeni prava na kandidiranje.

Dopunski manjinski izbori

U nedjelju, 1. listopada, održat će se i dopunski izbori za članove općinskih vijeća u Lasinji i Polači iz redova srpske nacionalne manjine te u Petrijancu, Kotoribi i Podturenu iz redova romske manjine. Svibanjski izbori nisu, naime, donijeli odgovarajuću zastupljenost tih manjina u tim vijećima.

Na dopunskim izborima mogu birati i biti birani samo birači iz reda tih manjina koji prebivaju u tim općinama. DIP stoga upućuju birače iz srpske odnosno romske nacionalne manjine da pravodobno, najkasnije do 20. rujna, provjere i po potrebi isprave podatke o nacionalnoj pripadnosti upisane u registru birača.

Uvid u registar birača dostupan je na web stranici Ministarstva uprave, gdje su dostupni i kontakt podaci nadležnih ureda državne uprave, kojima se birači mogu obratiti vezano za podatke upisane u registru birača.

(Hina)