Osječko-baranjska

POREZ NA NEKRETNINE

Do 30.9. vlasnici i korisnici trebaju dostaviti podatke o nekretninama u Osijeku

Uz toplinski val i nogometne uspjehe proteklih je dana u Hrvatskoj glavna vijest i novi namet –porez na nekretnine koji se uvodi početkom sljedće godine. I dok Vlada tvrdi da to neće značiti veće izdatke jer bi porez trebao zamijeniti komunalne naknade, građani su skeptični. Općine i gradovi krenuli su u prikupljanje podataka o nekretninama te do 30. studenog moraju donijeti odluke o koeficijentima za novi porez.

Osijek   FOTO:STV
Piše: Jelena Grgić / STV

Porez na nekretnine obračunava se na neto podnu površinu nekretnine te na stvarnu površinu zemljišta. Godišnji iznos poreza po četvornom metru obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda, koeficijenta zone, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja i koeficijenta dobi. Grad Osijek stoga je uputio javni poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području grada koji su u bazi evidentirani kao obveznici plaćanja komunalne naknade da dostave podatke o nekretninama.

Od vlasnika se traži da upišu ime trenutnog vlasnika/korisnika bez obzira na koje ime je glasila komunalna naknada, a u slučaju vlasništva ili suvlasništva nad više nekretnina, potrebno je dostaviti poseban obrazac za svaku nekretninu i svakog suvlasnika.

Podaci se trebaju dostaviti najkasnije do 30. rujna, a ako se ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od stvarnog stanja, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Grad Osijek, s najvišim koeficijentima utvrđenim zakonom za stanje i dob nekretnine.

Inače, nekretninom se smatra: stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja. 

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.osijek.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno ili poštom u Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12 kod Zimske luke u vremenu od 7 do 15 sati ili elektroničkim putem s naslovom „PNE obrazac“.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti i pozivom na broj 225-200 kao i u gradskim četvrtima i mjesnim odborima gdje se također mogu dostaviti popunjeni obrasci.

A najava uvođenja poreza na nekretnine izazvala je ovih dana veliki otpor u javnosti. Udruga poreznih obveznika „Lipa“ poziva građane da izraze svoje protivljenje uvođenju ovog poreza potpisivanjem peticije. Naglašavaju da će on pogoditi najšire slojeve stanovništva te da će nemogućnost plaćanja novih troškova izbaciti na tržište brojne nekretnine, što će za posljedicu imati pad njihove vrijednosti kao i ukupnog bogatstva građana.