Gost komentator

PROF. NEDELJKO BOSANAC

Quo vadis Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku?!

Osječko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera ima novog rektora. Većinom glasova članova Senata Sveučilišta na tu funkciju izabran je dosadašnji dekan Poljoprivrednog fakulteta profesor doktor Vlado Guberac, a od dosadašnjeg rektora Željka Turkalja funkciju će preuzeti s početkom nove akademske godine. Izbor, odnosno kandidate i njihove programe na svom je Facebooku komentirao prof. Nedeljko Bosanac.

Vlado Guberac novi je rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku   FOTO:STV
Piše: prof. Nedeljko Bosanac

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku je danas izabrao novog Rektora g. Guberca (16 glasova). Sada je g. Guberac nakon četverogodišnjeg čekanja "ustoličen" na mjesto rektora u Rektoratu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Zašto ustoličen? Pa, zato što se Sveučilište pokriva plahtom autonomije što već nekoliko desetljeća čvrsto drže u svojim rukama prikrivajući činjenicu da demokraciju ne razumiju i da je demokratski način izbora za tu funkciju za njih tera incognita. Sva ta ceremonija i festival važnosti likova, što kao članice Senata biraju novog prvog među nejednakima, podsjeća na srednjovjekovnu vlastelu koja neprekidno između sebe bira onoga tko je spreman vladati, a ne upravljati. Takvom politikom štite svoje razumijevanje autonomije na Sveučilištu. 

Istodobno, Statutom, u kojem nalaze opravdanje za posve pogrešnu politiku izbora za rektora i dekane na toj instituciji, štite svoje interese i privilegije ali i zadržavaju suvremeni proces demokratizacije sviju odnosa na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i svim njegovim članicama.

Dakle, nezainteresirana javnost, čak i na samim članicama Sveučilišta, prepustila je članicama Senata da na razini svoje političke stupidnosti i arogancije funkcije prihvate program što izravno prenosi karakter institucije iz prošlog 20. stoljeća. Tako je novoizabrani rektor Guberac najavio "kako će nastaviti dosadašnji pravac kretanja Sveučilišta, ali i kako će poseban naglasak staviti na internacionalizaciju. Ciljevi budućeg rada tako će biti jače povezivanje s drugim ustanovama u svijetu, veća vidljivost Sveučilišta u europskom istraživačkom prostoru, te veća mobilnost studenata i nastavnika". Guberac je istaknuo i "kako je misijska uloga sveučilišta, osim nastavne, znanstvene, umjetničke i stručne i socijalna i demografska". Istodobno, Guberac izdvaja da: "Sveučilište mora naći način kako nakon završenog obrazovnog ciklusa, da li poslije tri godine ili pet godina zadržati te mlade ljude u Osijeku. S tim ciljem već tijekom obrazovanja treba pojačati stručnu praksu, njihove kontakte s gospodarstvom, tu rektor može svakako puno učiniti, pridonijeti, s ciljem da ih poslodavci već unaprijed prepoznaju". I još domeće: "Velika je šteta da mladima diploma osječkog Sveučilišta služi isključivo kao ključ za vrata Europe". 

Ostavimo sada g. Gubercu da nakon izbora za rektora pokuša sam raščlaniti s čim će se on zapravo pro futoro baviti kada pročita sve što je napisao i dopustio javnosti da zaključi o njegovim sposobnostima da vodi to Sveučilište.

Ne želim tumačiti da je g. Gubercu izostala vizija Sveučilišta na kome će on poslovati kao rektor. Ali, želim komparativno objasniti zašto, u novoj post ratnoj povijesti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, nikada nije na mjesto rektora birana osoba koja bi ponudila jasnu viziju njegova rasta i razvoja. Odmah treba zabilježiti da je izbor g. Turkalja za rektora Sveučilišta omogućen(!) suradnjom partitokrata, članica Senata i bogatuna. Taj triling moći i vlasti izgradio je klijentelistički bastion unutar koga će i sam Guberac: "nastaviti dosadašnji pravac kretanja Sveučilišta, ali i kako će poseban naglasak staviti na internacionalizaciju". Moj bože! 

Ali, između tri kandidata, Guberac, Kramarić i Žagar, ipak postoji ogromna ne samo intelektualna diferencija, već i društvena i znanstvena.. Sva trojica kandidata ponudila su svoje programe za rektorski mandat. Međutim, samo je g. Kramarić ponudio viziju "Sveučilište u akciji kao vizija budućnosti". 

Vjerujte, sva tri programa sam pročitao jer su bila objavljena u Glasu Slavonije. U prvi tren sam primijetio slike kandidata, a kasnije sam svoju pozornost posvetio samo jednom programu. Taj program/vizija je dostojan/a suvremenog Sveučilišta u konstruktu 21. stoljeća. Nisam rekao da nisam pozorno pročitao i programe Guberca i Žagara. Ali, odmah sam zaključio da su teze u tim programima interferentne sa svim pojavama neznanja što se desetljećima regrutira na sastavnicama toga Sveučilišta. Plašim se da taj dvojac o kome je riječ, a posebno niti članice Senata, nisu u stanju razumjeti poruke iz vizije što je iznosi g. Kramarić, u svom prikazu njegove znanstvene i društvene aktivnosti ukoliko bi upravo on bio biran za rektora. Odložio sam te tekstove na stol ispred sebe i odmah zaključio: "Neka izgubi najbolji!". Da, upravo tako! Najbolji! Zašto? Pa, spomenuti dvojac bi se bavio državnom politikom na Sveučilištu, savjetovali bi oni političare, a g. Kramarića bi zanimalo društvo i mjesto znanosti na njemu. Upravo je ta sintagma nedokučiva akterima što sada sebe vide na poslu reafirmacije zapuštenog Sveučilišta i njegovih sastavnica. Prethodni rektorski dvojac bavio se kvantitaivnim kretanjem Sveučilišta u smislu "vidi kakve objekte gradimo" ali je društvo izostavilo pitanje njihove razine odgovornosti i korisnosti. Nadam se da je sada svima jasno: "Zašto nam sve ide naopako?". 
Na Sveučilištu i njegovim sastavnicama ne žele mijenjati Statut u dijelu koji govori o načinu izbora rektora i dekana. Ne žele demokratizirati izbore i ne žele izdvojiti kandidate što znaju na koji način bi Sveučilište bilo društveno korisno i za što bi trebalo odgovarati u prirodnoj sredini njegove aktivnosti i djelovanja. 

Zato niti nakon 27 godina demokracije i porasta društvene kvalitete nije mogla proći vizija kandidata što nudi "Sveučilište u akciji kao viziju budućnosti!". Zadržali su odnose i stanje na Sveučilištu što ih je g. Turkalj za vrijeme njegova rektorovanja u socijetetu izgradio s partitokratima, Rektoratom i bogatunima.

Quo vadis Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku?!

Tekst: prof. Nedeljko Bosanac