Republika TV

NAJUPORNIJI NE ODUSTAJU

Loša godina za proizvođače kulena

Možemo reći da je ova godina kada je proizvodnja kulena u pitanju, bila i ne tako sjajna, a na što su uglavnom utjecale vremenske neprilike. No, unatoč slaboj proizvodnji, najuporniji proizvođači kulena ne odustaju, te su svoje najbolje primjerke poslali na sada već tradicionalno 17. po redu ocjenjivanje kakvoće kulena.

Piše: S. A. / STV