Gospodarstvo

UNATOČ VELIKIM OČEKIVANJIMA

Situacija u Hrvatskoj je jako loša, ugovoreno je tek 10 posto projekata

Hrvatskoj je u razdoblju 2014.-2020. dostupno gotovo 10,7 milijardi eura iz EU fondova za financiranje projekata od kojih će najviše koristi imati hrvatski građani. Iako su očekivanja od članstva u EU bila velika, rezultati su, barem kada je riječ o povlačenju novca iz fondova EU, prilično slabi.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: Media Servis

Državni ured za reviziju dostavio je Saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative Jaspers na podnesene projektne prijedloge za sufinanciranje iz fondova EU. Jaspers je, inače, tijelo Europske komisije koje pomaže državama svojim savjetovanjem u pripremi EU projekata, a revizija je dala svoju ocjenu. 

"Utvrdili smo da je taj utjecaj Jaspersa djelomično učinkovit i stoga smo subjektima koje smo obuhvatili revizijom, njih 10, dali preporuke u cilju da ih provedu jer bi time utjecaj Japersa bio učinkovitiji, a time bi se povećala i učinkovitot povlačenja sredstava iz EU fondova", izjavila je pomoćnica glavnog držanog revizora Biserka Čoh Mikulec.

A te preporuke su: "Donijeti procedure za utvrđivanje prioriteta za odabir projekata, zatim da pomoću Jaspersa treba usmjeriti na područja koja nije moguće samostalno pripremiti i pratiti učinke aktivnosti Jaspersa, kontinuirano prenositi znanja i iskustva stečena kroz aktinosti Jaspresa na što veći broj zaposlenika koji rade na pripremi tih projekata, a Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dali smo preporuke da redovito ažuriraju akcijske planove", kazala je Čoh Mikulec.

Hrvatskoj nedostaju stručnjaci za EU fondove. Jedna od njih je Ariana Vela, čije savjete kako do EU novca koristi ne samo javni sektor već i mali te srednji poduzetnici koji su sve više zainteresirani za njene usluge.

"Sada su ti iznosi puno veći, oni mogu rasti do 5 i više milijuna eura po određenom projektu pa naravno da je njihov interes poprilično velik i on iz godine u godinu raste. A ono što mi pokušavamo učiniti u suradnji s institucijama je olakšati im sve te procedure i proces i dolaska do tih sredstava", kazala je Vela.

Konzultantica Vela otkriva kako izgleda kvalitetno pripremljen projekt koji aplicira za sredstva iz EU fondova.

"Već u fazi pripreme da se prikupi sva dokumentacija koja je potrebna glede njegove izvedbe i da se već u pripremi razmišlja kako će taj proces izgledati kada ga bude potrebno realizirati. Moramo identificirati sve aktivnosti, troškove, odrediti što projektom želimo postići, ciljeve, rezultate međutim i identificirati i predvidjeti sve rizike koji se mogu realizirati po putu i naravno načine kako da te rizike izbjegnemo ili ublažimo", objašnjava Vela.

Koristi li Vlada dovoljno izvore iz fondova EU? Vela kaže da je situacija loša.

"Ugovoreno je manje od 10 posto od skoro 11 milijardi eura, a isplaćeno puno manje od toga. Ne samo za ovu Vladu, nego za sve vlade koje je Hrvatska imala važno je da počnu transparentno prikazivati načine korištenja sredstava, postotke iskorištenosti, ali isto tako i rezultate koji se postignu", smatra Vela.