Politika

MOGUĆE VISOKE KAZNE

DIP upozorava na obvezu poštivanja ravnopravnosti spolova pri kreiranju kandidacijskih lista

Državno izborno povjerenstvo (DIP) upozorilo je u srijedu političke stranke i predlagatelje neovisnih lista da su prilikom utvrđivanja i predlaganja lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena, u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidacijska lista   FOTO:pixabay
Piše: HINA

Osjetna neuravnoteženost postoji ako je zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi niža od 40 posto, podsjeća DIP u priopćenju. To znači da, primjerice, ako je na listama 19 kandidata, njih osam moraju biti žene.

DIP napominje da poštivanje načela ravnopravnosti spolova i uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista u izbornom postupku.

Podsjeća da su Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane prekršajne kazne za političke stranke i birače, koji prilikom predlaganja kandidacijskih lista na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica ne poštuju načelo ravnopravnosti spolova i ne vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena. Kazne iznose 40.000 kuna za predlagatelje na izborima za članove gradskih vijeća i županijskih skupština, odnosno 20.000 kuna za predlagatelje na izborima za članove općinskih vijeća.

Ako nadležna županijska, gradska i općinska izborna povjerenstva u postupku kandidiranja utvrde da pojedini predlagatelji kandidacijskih lista nisu poštivali načelo ravnopravnosti spolova, odnosno nisu vodili računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na listi, o tome će obavijestiti DIP i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, kaže se u priopćenju.

(Hina)