Lokalni izbori 2017

LOKALNI IZBORI 2017.

Izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore počinje 20. travnja

Vlade Republike Hrvatske uskoro će raspisati izbore za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. Izborna kampanja počinje 20. travnja, a izbori će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017.

Ilustracija   FOTO:Boris Kovacev / CROPIX
Piše: Republika.eu

Vlade Republike Hrvatske uskoro će raspisati izbore za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. Tijela lokalne samouprave raspuštaju se 20. travnja 2017., a rokovi vezani uz izbore kreću teći od 21. travnja 2017. u 00.00 sati.

Izbori će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017., a rokovi teku od 21. travnja 2017. u 00:00 sati.

Prijedlozi kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 5. svibnja 2017. do 24:00 sata.

Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će i u javnim glasilima objaviti zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 7. Svibnja 2017. do 24:00 sata.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste kandidatura i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 19. svibnja 2017. do 24:00 sata.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 20. svibnja 2017. u 00:00 sati do 21. svibnja 2017. u 19:00 sati.

Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 13. svibnja 2017. do 24:00 sata.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 13. svibnja 2017. do 24:00 sata.

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle 16. svibnja 2013. do 24:00 sata.

Glasovanje traje neprekidno 21. svibnja 2017. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli u redu na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 22. svibnja 2017. do 7:00 sati.

Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle 22. svibnja 2017. do 19:00 sati.

Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

Izvor: lokalniizbori.com