Događanja

EU PROJEKT ĆE FINANCIRATI 350 TISUĆA EURA

Predstavljen projekt ‘Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena‘

„Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, naziv je to novog EU projekta koji pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić predstavila u Saboru. EU projekt će financirati s 350 tisuća eura

Višnja Ljubičić   FOTO:Robert Anic/PIXSELL
Piše: Media servis

Projekt financiran programom Europske komisije koji se bavi ekonomskim osnaživanjem žena započeo je početkom godine. U iduće dvije godine kroz suradnju s dvije umjetničke organizacije - Hrvatskim narodnim kazalištem iz Splita, te Udrugom RiječiPravePredstave, predstavama će se obratiti prvenstveno učenicima završnih razreda srednjih škola s temom rodnih stereotipa.

"Cilj projekta je uklanjanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga i posljedično tome neravnopravnosti muškaraca i žena i unutar obitelji, edukacija poslodavaca o važnosti senzibilnog pristupa prema ženama trudnicama i ženama majkama, razbijanje stereotipa o tradicionalnim muškim i ženskim zvanjima i profesijama", rekla je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić.

Predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova SDP-ova Gordana Sobol istaknula da je jedan od glavnih ciljeva u postizanju pune ravnopravnosti poboljšanje položaja žena na tržištu rada.

"Još uvijek je na položaj žena na hrvatskom tržištu rada izravan utjecaj tradicionalnih predrasura i stereotipa o ženama. Ovaj utjecaj se jasno vidi iz činjenica da je znatno veći broj žena nego muškaraca radno neaktivan te jasne podzastupljenosti žena na višim rukovodećim i upravljačkim pozicijama i upravljačkom odlučivanju."

Do pune ravnopravnosti oba spola doći onda kada se obiteljske obveze ravnomjerno podjele, i dok nestane stereotip da je to isključiva obaveza žena, poručeno je s predstavljanja projekta. Mlade će se putem interaktivnih predstava, između ostalog, motivirati da usvoje normu da su oba spola podjednako odgovorna za kućni rad.