Društvo

OTVORENO PISMO

Ženska mreža Oreškoviću poručila da ne žele Ćorušića, Kunsta i Šterca

Ženska mreža Hrvatske uputila je otvoreno pismo mandataru Tihomiru Oreškoviću u kojem ga pozivaju da u odlučivanju o izboru članova i članica Vlade vodi računa o rodnoj ravnopravnosti i zaštiti prava žena, ali i jasno naglasila koje kandidate ne žele kao buduće ministre...

Tihomir Orešković   FOTO:Anto Magzan/PIXSELL
Piše: Media Servis

U Ženskoj mreži okuljeno je više od 30 organizacija, a budućem mandataru poslano ej pismo u kojem su poslale apel da u Vladu i druga državna tijela ne postavlja osobe koje su svojim dosadašnjim djelovanjem i izjavama pokazale namjeru smanjivanja postignute razine rodne ravnopravnosti i ženskih ljudskih prava. Zabrinute su najavama ukidanja zakona kojima su osigurana temeljna ženska prava na seksualno i reproduktivno zdravlje, a posebno pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece i umjetno potpomognutu oplodnju.

"Odlučno smo protiv imenovanja u Vladu osoba koje javno zagovaraju diskriminirajuću politiku i smanjivanje već dostignutih prava žena. Riječ je o osobama koje u svojim javnim istupima zagovaraju ili najavljuju donošenje zakona i javnih politika kojima bi se kršile ustavne i zakonodavne odredbe o ravnopravnosti spolova", istaknuto je u pismu Oreškoviću. Izašle su i sa konkretnim imenima, pa napominju da se radi o kandidatu za ministra zdravlja Anti Ćorušiću, kandidatu za vođenje novog ministarstva demografske obnove Davoru Štercu te o kandidatu za ministra rada Borisu Kunstu."Boris Kunst je poznat po svom dugogodišnjem zalaganju za legalizaciju prostitucije. Ante Ćorušić je najavio ukidanje Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. i uvođenje tzv. poljskog modela koji drastično reducira prava žena na pobačaj, kao i prava partnera i obitelji na odlučivanje o broju djece", stoji, između ostalog, u pismu.

Ženska mreža Hrvatske isto je pismo poslala i Tomislavu Karamarku, te Boži Petrovu.