Crna kronika

OSTAJE U PRITVORU

Ustavni sud odbio tužbu Drage Babića na produljenje istražnog zatvora

Ustavni sud odbio je tužbu Drage Babića na produljenje istražnog zatvora. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja vijeća Županijskog suda u Osijeku kojim je odbijena podnositeljeva žalba protiv rješenja suca istrage Županijskog suda u Osijeku od 26. rujna 2014.

Ustavni sud   FOTO:Marko Lukunić/PIXSELL
Piše: Republika.eu

Rješenjem suca istrage podnositelju je produljen istražni zatvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kaznena djela iznude i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

U svojoj odluci Ustavni sud je ocijenio da su sudac istrage i vijeće Županijskog suda u Osijeku argumentirano obrazložili razloge zbog kojih je podnositelju produljen istražni zatvor na temelju osnove iz članka 123. stavka 1. točke 3. ZKP-a. Vijeće Županijskog suda u Osijeku potvrdilo je utvrđenje suca istrage, obrazloživši da postojanje osnovane sumnje da je podnositelj počinio kazneno djelo prijetnje na štetu ošt. Ivice Džalte, proizlazi iz posebnog izvješća PU osječko-baranjske od 29. kolovoza 2014. godine i priloga uz to izvješće, a pogotovo iz zapisnika o zaprimanju kaznene prijave od 11. kolovoza 2014. godine, koju prijavu je podnio oštećenik, kao i iz zapisnika od 12. rujna 2014. godine sačinjenog u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku prilikom ispitivanja oštećenika. Dodatno je vijeće Županijskog suda u Osijeku naglasilo da se u ovoj fazi postupka činjenično stanje ne utvrđuje na izvjestan način, niti se prikupljeni dokazi ocjenjuju u smislu vjerodostojnosti istih, odnosno ne analiziraju se personalni dokazi, kao što je iskaz oštećenika, već da je u ovoj fazi postupka dovoljno da prikupljeni dokazi ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je kazneno djelo počinjeno, te je prigovore podnositelja kojima osporava vjerodostojnost iskaza oštećenika vijeće Županijskog suda u Osijeku ocijenilo potpuno neosnovanim. 

Argumentirano je, prema ocjeni Ustavnog suda, vijeće Županijskog suda obrazložilo i podnositeljev zahtjev za određivanjem jamstva ili neke blaže mjere. Po ocjeni vijeća Županijskog suda u Osijeku pravilan je zaključak suca istrage da zbog naročito pokazane upornosti i nasilnosti u počinjenju kaznenog djela iznude, kao i činjenice da je podnositelj za istovrsno kazneno djelo već pravomoćno suđen, u konkretnom slučaju blaže mjere ne bi na efikasan način otklonile realnu mogućnost da osumnjičenik kazneno djelo ponovi ili počini teže djelo (kojim prijeti), tako da nema uvjeta da se istražni zatvor zamijeni jamstvom ili nekom od mjera opreza.

Ustavni sud ocjenjuje da su sudac istrage i vijeće Županijskog suda u Osijeku svoje zaključke o tome zbog čega konkretan slučaj zahtijeva određivanje istražnog zatvora i zbog čega ista svrha ne može biti postignuta blažim mjerama odnosno jamstvom obrazložili na način koji je u skladu s pravnim stajalištem Ustavnog suda, izraženim u odluci broj: U-III-2338/2012 od 18. travnja 2012. ("Narodne novine" broj 49/12.).

Nisu osnovani navodi podnositelja da su razlozi rješenja o određivanju istražnog zatvora od 30. kolovoza 2014. i osporenog rješenja o produljenju istražnog zatvora identični. Ponavljanje određenih razloga iz rješenja o određivanju istražnog zatvora, uz koje je sudac istrage u osporenom rješenju argumentirao razloge za produljenje istražnog zatvora podnositelju logično je i prihvatljivo u drugostupanjskom rješenju vijeća Županijskog suda.

Stoga, imajući u vidu sve izložene okolnosti konkretnog slučaja, Ustavni sud ocjenjuje da zahtjevi javnog interesa i očuvanja sigurnosti pretežu nad pravom podnositelja na slobodu. Stajalište je Ustavnog suda da osporenim rješenjima nije povrijeđeno podnositeljevo pravo na slobodu, zajamčeno člankom 22. Ustava odnosno člankom 5. stavkom 1. točkom c. Konvencije, stoji u odluci suda.

ČINJENICE I OKOLNOSTI SLUČAJA

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku prijedlog za produljenje istražnog zatvora, koji je sudac istrage ocijenio osnovanim. Sudac istrage je obrazložio da postoji opći uvjet za produljenje istražnog zatvora podnositelju, te je u obrazloženju prvostupanjskog rješenja naveo:

"Osnovana sumnja da bi osumnj. Drago Babić počinio kazneno djelo iznude iz čl. 243. st. 1., 3, i 4. KZ/11 i kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 2. KZ/11, a na način da je:
    a) u vremenskom razdoblju od studenoga 2013. pa do kolovoza 2014. u Osijeku, u nakani da si pribavi novac, obratio se krajem studenoga 2013. ošt. Ivici Džalti te svjestan činjenice da mu nije dužan ikakav novac zatražio od njega da mu da 10.000,00 eura navodeći da je on kriv što nije uspio prodati zemljište u Jakovlju, a kako oštećeni iz straha nije htio proturječiti kroz nekoliko dana pribavio je traženih 10.000,00 eura te mu novac predao u njegovom stanu, da bi odmah zatim zatražio od njega još 20.000,00 eura te galameći na njega rekao da novac mora osigurati odmah iza Nove godine jer će u suprotnome 'biti problema' a koje riječi su kod oštećenog izazvale osjećaj straha te je početkom siječnja 2014. godine, nakon višekratnog pozivanja telefonom od strane okrivljenog, posudio 20.000,00 eura te mu ih predao a stanu 9. siječnja 2014. da bi zatim ponovno početkom svibnja pozvao ošt. Ivicu Džaltu u ured te zatražio od njega da mu donese 20.000,00 eura pa kad je on rekao da nema više novaca i da ne može posuditi počeo je galamiti na njega, psovati mu pri tome govoreći...(...) ponovno ga je pozvao u ured te ga po dolasku fizički napao (...)
    b) od točno neutvrđenog dana pa do kolovoza 2014. u Čepinu, iako svjestan da je građanima držanje oružja dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje i da građanima nije dozvoljeno držanje oružja vojnog porijekla, protivno odredbama čl. 7. i 10. Zakona o oružju, povjerio na čuvanje Ivici Džalti jedan revolver (...), jedan pištolj (...), jedan pištolj (...), jedan automatski pištolj (...) te više komada pripadajućeg streljiva.
    proizlazi i dalje iz posebnog izvješća PU osječko-baranjske Sektora krim. policije služba organiziranog kriminaliteta broj K.58/14 od 29. 08.2014. (...)"

Sudac istrage ocijenio je da i dalje postoji i poseban razlog za određivanje odnosno produljenje istražnog zatvora, a što, iz ocjene istražnog suca, proizlazi iz priloga koji se nalaze u spisu, a posebno da je podnositelj prilikom počinjenja kaznenog djela za koje se osnovano sumnjiči, iznudu, pokazao određenu upornost kroz duže vremensko razdoblje, te da postoji i osnovana sumnja da je pri tome i ozbiljno prijetio oštećenom i njegovom sinu, pa ga i fizički zlostavljao. Sudac istrage uzeo je u obzir da je podnositelj već jednom pravomoćno osuđen zbog kaznenog djela iznude u pokušaju, za koje je dobio kaznu bezuvjetnog zatvora u trajanju od šest godina, te je zaključio da postoje one osobite okolnosti koje upućuju na opasnost da će podnositelj boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo ili čak počiniti teže kazneno djelo.