Crna kronika

ZBOG NEISPLATE TROŠKOVA PRIJEVOZA U PROSINCU

Kaznena prijava protiv ministra Željka Jovanovića

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske izvijestio je da je podnio kaznenu prijavu protiv ministra znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića zbog najave da će sredstva za naknadu troškova prijevoza zaposlenika u školama za prosinac, biti odobrena u siječnju, kao i sredstva po osnovi tablica 'razlike plaća-zamjene' i 'uvećanje osnovne plaće' za studeni...

Ministar Željko Jovanović   FOTO:Grgur Zucko/PIXSELL
Piše: Media Servis

Sindikat u kaznenoj prijavi navodi kako je sve odlučeno unatoč činjenici da je na snazi Granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, kojim je u članku 15. stavak 4., uređeno da se plaća isplaćuje jednom mjesečno za prethodni mjesec, s time da razmak između dviju isplata ne smije biti dulji od 30 dana, dok je člankom 18. uređeno uvećanje osnovne plaće zaposlenika po različitim osnovama te je propisano člankom 42. kako se uvećanje plaće za prekovremeni rad isplaćuje mjesečno uz isplatu plaće za prethodni mjesec.

"Takvim svojim postupcima, osumnjičenik je poticao odgovorne osobe svih adresata tog dopisa na neisplatu propisanih obveza poslodavaca u svim srednjoškolskim ustanovama i učeničkim domovima, pa je time počinio kazneno djelo poticanja opisano u članku 37. Kaznenog zakona, a u svezi članka 132. Kaznenog zakona na način da je drugoga s namjerom potaknuo na počinjenje kaznenog djela neisplate plaće", stoji u preslici kaznene prijave, u kojoj je naglašeno i kako se u članku 132. Kaznenog zakona regulira da tko ne isplati dio ili cijelu plaću jednom ili više radnika, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

"Pod plaćom se u smislu ovog članka podrazumijeva osnovna plaća i sva druga davanja u novcu ili u naravi koju radnik prima po osnovi rada, u bruto iznosu što uključuje i doprinose iz plaće i na plaću prema posebnom propisu, a u vezi kaznenog djela opisanog u članku 37. Kaznenog zakona kojim je definirano da tko drugoga s namjerom potakne na počinjenje kaznenog djela, kaznit će se kao da ga je sam počinio."