Crna kronika

PRAVOMOĆNA PRESUDA ŽUPANIJSKOG SUDA

Ladislav Bognar mora platiti 40.000 kuna odštete za lažno optuživanje Glavaša i Tolića da su likvidirali Matu Šabića i druge hrvatske branitelje!

Županijski sud u Osijeku u vijeću kojim je predsjedavala sudac Hedviga Reisz u pravnoj stvari tužitelja Branimira Glavaša i Darka Tolića iz Osijeka, protiv tuženika Ladislava Bognara, inače nekadašnjeg smijenjenog SDP-ovog osječko-baranjskog župana u periodu od 2001-2002. godine, zastupanog po odvjetniku Dragi Ačimoviću iz Osijeka, rješavajući prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Osijeku po žalbi I. i II. tuženika radi naknade štete, održao je sjednicu vijeća 25. srpnja 2013. godine, te presudio da Ladislav Bognar mora platiti 40.000 kuna na ime satisfakcije za pretrpljene duševne boli Glavašu i Toliću (svakome po 20.000, plus zatezne kamate).

Ladislav Bognar   FOTO:FaH/ Denis CERIĆ
Piše: Republika.eu

U obrazloženju presude jasno stoji da je tuženik Ladislav Bognar 3. srpnja 2003. godine u stanci sjednice Županijske skupštine Osječko-baranjske županije sazvao tiskovnu konferenciju i razdjelio (stavio dostupno na stolicu) umnoženo pismo Vjenceslava Billa (II. tuženika koji je u međuvremenu umro) u kojem se navodi da su tada najbliži suradnici Branimira Glavaša i Darka Tolića tražili od Vjenceslava Billa da likvidira hrvatskog branitelja Matu Šabića i da su Vjenceslavu Billu rekli da je to zamisao I. tužitelja (B.Glavaša).

Nakon Bognarove tiskovne konferencije uslijedili su razni klevetnički članci u različitim tiskovinama i medijima, insinuirajući da su Glavaš i Tolić sudjelovali u akciji likvidacije hrvatskog branitelja Mate Šabića.

Drugostupanjski sud je ocjenio da je Ladislav Bognar, kao i svaki drugi građanin  o sumnji za počinjeno kazneno djelo bio dužan izvijestiti nadležna državna tijela, a što je Bognar i učinio 1. srpnja 2003. godine prijavivši Branimira Glavaša i Darka Tolića kao osumnjičenike za kazneno djelo likvidcije hrvatskog branitelja Mate Šabića.  

No, izvjšćujući javnost o sadržaju pisma Vjenceslava Billa, Ladislav Bognar prekoračio je zakonske granice o svojoj građanskoj dužnosti prijavljivanja kaznenih djela državnim tijelima i na taj način naštetio ugledu i časti tužiteljima, povezujući ih s likvidacijom hrvatskih branitelja, a posebno s likvidacijom konkretne osobe Mate Šabića.

Takvo postupanje Ladislava Bognara, "traženje istrage protiv počinitelja zločina svim sredstvima", kako je Bognar naveo u svom podnesku od 1. studenog 2011. godine, ne može se opravdati navodnom inertnošću državnih tijela kaznenog progona i opstrukcijom policije, kako to neosnovano navodi Ladislav Bognar, jer nitko nije odgovoran za kazneno djelo dok to nije utvrđeno pravomoćnom kaznenom presudom.

Prema tome je bitno uočiti da Branimir Glavaš i Darko Tolić nisu pravomoćnom kaznenom presudom osuđeni kao počinitelji kaznenog djela ubojstva hrvatskih branitelja, a niti kaznenog djela ubojstva  hrvatskog branitelja Mate Šabića. Proizvoljna je i neprihvatljiva  tvrdnja prvostupanjskog suda i tuženika Bognara, da Ladislav Bognar svojim javnim istupom nije namjeravao naštetiti časti i ugledu Branimira Glavaša i Darka Tolića, kaže se u drugostupanjskoj presudi Županijskog suda u Osijeku, koja je postala pravomoćna. Već dapače, suprotno. Bognarova namjera da našteti Glavašu i Toliću je bila očita

U zaključku obrazloženja Županijski sud navodi: Tuženik Ladislav Bognar je nedvojbeno obrazovana osoba, doktor humanističkih znanosti iz područja pedagogije, izvanredni profesor s dugogodišnjim radnim iskustvom na različitim funkcijama, morao znati da će iznošenjem neprovjerenog sadržaja pisma o opisanim događajima, za koje nikada nije utvrđena krivnja tužitelja, prouzročiti povredu ugleda i časti tužitelja pa tako i duševne boli, pa su tužitelji (Glavaš i Tolić) dokazali osnovanost tužbenog zahtjeva.