Vukovarsko-srijemska

LOŠA SOCIJALNA SLIKA

Svaki 17. stanovnik županjske Posavine prima socijalnu pomoć

Pučka kuhinja, koja je osnovana 1996. godine i djeluje u sklopu Gradskog društva Crvenog križa Županja, dnevno isporučuje 140 obroka korisnicima u gradu Županji te općinama Štitar, Babina Greda i Bošnjaci.

Socijalna slika Županje i okolice ne mijenja se nabolje   FOTO:Glas Slavonije
Piše: Republika.eu / GS

Za potrebe korisnika Dnevnog boravka, odnosno osoba s mentalnim i intelektualnim oštećenjima, priprema se 40 obroka, a ostali su korisnici starije i nemoćne osobe. Dio sredstava za rad kuhinje osigurava Centar za socijalnu skrb na temelju ugovora s Ministarstvom socijalne politike i mladih, dio Grad Županja kroz socijalni program, a određeni broj korisnika sam si plaća obroke po cijeni od 15 kuna. Hrana im se dovozi na kućni prag, a jedan kuhani obrok dnevno i te kako im puno znači.

A u Crvenom križu Županja velika se pozornost pridaje skrbi o starijim i nemoćnim osobama kroz program u koji su uključene gerontodomaćice, piše Glas Slavonije.

"Trenutačno imamo ugovor s Ministarstvom za 30 korisnika, koliko nam je omogućeno bez osnivanja ustanove u sklopu djelatnosti Crvenog križa. Međutim, kroz programe javnih radova, preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje već dvije godine imamo zaposlene djelatnice koje svakodnevno odlaze u domove starijih i nemoćnih, pomažu im u obavljanju kućanskih poslova i drugo, a takvih je stotinjak", pojašnjava Dugalić. A kakva je socijalna slika na području županjske Posavine provjerili smo kod ravnatelja Centra za socijalnu skrb u Županji Saše Užarevića.

"Centar za socijalnu skrb Županja mjesno je nadležan za područje površine cca 900 km2, a koje nastanjuje 41.906 stanovnika. Od toga broja 2.508 osoba su korisnici prava na pomoć za uzdržavanje, što znači da je svaki 17. stanovnik korisnik prava na pomoć za uzdržavanje", ističe Užarević. Među korisnicima pomoći za uzdržavanje je 400 samaca i 611 obitelji. Do 31. srpnja Centar je priznao 682 jednokratne pomoći, 243 osobe koriste osobnu invalidninu, a doplatak za pomoć i njegu koriste 833 osobe. Status roditelja njegovatelja imaju 24 osobe, a 46 osoba koristi uslugu pomoći i njege u kući. Usluge boravka i smještaja koristi ukupno 270 osoba, od kojih su 189 odrasle i starije osobe te 81 dijete. Privremeno uzdržavanje na temelju odredaba Obiteljskog zakona koristi 64 djece.

Pučka kuhinja ne radi vikendom

Obroci se dijele svakim radnim danom, osim vikendom, a razlog tome, pojašnjava ravnateljica GD CK Županja Marija Dugalić, tehničke je prirode jer je vikendom za sada nemoguće organizirati pripremu i isporuku obroka u pučkoj kuhinji. Korisnicima za koje sredstva osigurava Ministarstvo socijalne politike i mladih vikendom se daju gotovi obroci, a starije osobe i korisnici kojima obroke financira Grad Županja moraju se sami snaći.

IZVOR: Glas Slavonije