Gospodarstvo

HUP O RADNOM ZAKONODAVSTVU

Moguć i ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do pet godina

Prepuna dvorana osječkog Regionalnog ureda HUP-a bila je najbolji dokaz velikog interesa gospodarstvenika s područja Slavonije i Baranje za novo radno zakonodavstvo koje se primjenjuje od 1. srpnja ove godine, odnosno dana postanka Hrvatske punopravnom članicom EU-a.

Ivan Sarić, pravni savjetnik Regionalnog ureda HUP-a   FOTO:Marko Mrkonjic/PIXSELL
Piše: Republika.eu / Glas Slavonije

Predavač vrlo uspjelog seminara, Ivan Sarić, pravni savjetnik Regionalnog ureda HUP-a, govorio je prije svega o izmjenama i dopunama Zakona o radu s posebnim osvrtom na rad na određeno vrijeme, otkaz na probnom radu, o kolektivnom višku radnika te novoj instituciji Europskog radničkog vijeća, kao i o ukidanju radne knjižice i postupanju poslodavaca glede toga, a da pritom ne načine nikakav prekršaj.

Istaknuo je da poslodavci sada radnu knjižicu radnicima mogu vratiti, ali mogu i potpisati sporazum s radnikom o daljem držanju toga dokumenta, a radi toga da je radnici ne izgube. Govorio je i novom načinu dokazivanja podataka o radnom stažu; što je od 1. srpnja, uz radnu knjižicu, člankom 124 Zakona o radu, moguće i od poslodavaca. Istaknuo je pritom da i sada ugovori na određeno vrijeme mogu imati najdulje vremensko razdoblje od tri godine ako se oni sklapaju uzastopno, ali ako prvi put poslodavac zapošljava radnike tada se ugovor o radu na određeno vrijeme može sklopiti i na dulje vrijeme, do pet godina, ali taj razlog mora biti posebno obrazložen. No nakon toga, sljedeći ugovor mora se sklopiti na neodređeno vrijeme.

Sarić je govorio je i o Pravilniku o porezu na dohodak. 

"Sada je propisano da se plaća mora isplatiti na žiro, tekući ili štedni račun radnika, kao i ono što se može isplatiti u gotovini", rekao je on. Istaknuo je i da je od 15. srpnja istekao Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine, i sada se i primjenjuju samo odredbe Zakona o radu, pa poslodavci tehnički nove odnose trebaju urediti ugovorima i pravilnicima o radu.

Upoznao je nazočne će se od 1. kolovoza početi primjenjivati i novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji predviđa niz novih postupanja, izdvojivši novine za poslodavce pri prijavi djece ili djece starije od 18 godina koja su na redovitom školovanju.