Osječko-baranjska

28. SVIBNJA

Dan Sveučilišta J.J.Strossmayera

Na 6. Sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku najavljena je proslava Dana Sveučilišta.

Rektorica Gordana Kralik   FOTO:Davor Javorovic/PIXSELL
Piše: Republika.eu / Radio Osijek

Uz godišnji izvještaj rektorice Gordane Kralik o radu i poslovanju osječkog sveučilišta te dekana osječkih fakulteta za akademsku godinu 2011/ 2012., na današnjoj je Sjednici bilo riječi i o Danu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera koja će se održati 28. svibnja. Na svečanosti će biti dodijeljene nagrade za izuzetne seminarske radove koje će primiti 50 studenata za 34 seminarska rada, a nagrada je 1.000 kuna po djelu. Osim nagrada, na svečanosti će biti donesene potvrdnice koje Senat dodijeljuje redovitim profesorima koji se biraju na Fakultetskim vijećima, a osvrnut će se i na rezultate koje Akademska zajednica postigla u proteklome razdoblju.

Na današnjoj je sjednici Senata Sveučilišta rektorica Gordana Kralik je kao vrlo važnu odluku istaknula i prihvaćanje pripremu 3. faze izgradnje Sveučilišta i završetka Campusa. Odluka je jednoglasno prihvaćena i stavljena u listu zaliha projekata za strukturne fondove koji će se realizirati od 2014. do 2020. godine.