Lokalni izbori

PREDIZBORNI PROGRAM

HSP Osijek, predstavio projekt "GRAD OSIJEK"

U prostorijama stranke u Osijeku s početkom u 12.00 sati kandidati za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika predstavili su program HSP-a za grad Osijek. Program je nazvan "GRAD OSIJEK" i simbolizira sve ono što je potrebno napraviti u gradu Osijeku u idućem četverogodišnjem mandatu a izvedeno je iz prvih početnih slova samog projekta:

Predstavljanje projekta   FOTO:HSP Osijek
Piše: Republika.eu

G - gospodarstvo

R - rad

A - aktivnost

D - društvo 

O - obrazovanje

S - stanovništvo

I - informacija

J - jedinstvo

E - ekologija

K - komunikacije

Pojašnjavajući svaku od stavki programa, kandidatkinja za gradonačelnicu Osijeka Daria Paloš rekla je svako slovo/pojam imaj duboku simboliku zajedništva u nastojanja HSP-a da  svojim programom obuhvati sve segmente djelovanja grada i gradske uprave i naših ciljeva koje planiramo ostvariti.

U HSP-u smo stava  da grad mora osigurati  kvalitetne uvjete za razvoj gospodarstva koji su ključ svega za razvoj grada, kroz poticanje i unapređenje gospodarskih aktivnosti na području grada, kroz potpore osnivanju i razvoju poduzetništva na području grada i razvoj i unapređenje kvalitete turističke ponude

Projektima koje predlažemo raditi ćemo na otvaranju novih radnih mjesta, poticanju poslodavaca na zapošljavanje i unapređenje tržišta radne snage

Svaki od kandidata predstavio je svoj dio  programa u zajedničkom timu koji predstavlja i brani boje HSP-a na lokalnim izborima..

Tako je kandidatkinja za gradonačenicu Daria Paloš predstavila  dijelove programa koji se odnose na SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO, kandidat za dogradonačelnika Ivan Miškulin je predstavio program za KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO, PROMET, ZAŠTITA OKOLIŠA, URBANIZAM, GRADITELJSTVO i GOSPODARSTVO  a  Drago Marković je predstavio dio programa koji se odnosi na DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROGRAM ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA.

Ključne poruke koje smo mogli danas čuti su   da HSP želi  kvalitetnu javnu gradsku upravu  koja funkcionira po sustavu e-gradske uprave,  da želi da grad obrazovanjem  i prekvalifikacijom mladih i ljudi starije dobi dobiju priliku aplicirati za posao, da grad ima  uređena gradska igrališta, osvjetljene biciklističke staze do prigradskih naselja, školsku nastavu u jednoj smjeni, osiguran pristup invalidima u sve ustanove i institucije,  besplatan prijevoz za socijalno ugrožene i nezaposlene. Nadalje, želimo da grad Osijek ima hospicij, a pokrenuti će i svojevrsnu Geronto-službu za slabije i nemoćene sugrađane.

Ključ cijelog programa je je dio koji se odnosi na gospodarstvo koje će biti  tema posebnog predstavljanja  s razrađenim sastavnicama od kojih ističemo samo dio

-osnivanje konzultantskog ureda u sklopu gradske uprave za pisanje EU projekata s ciljem olakšavanja i približavanja dostupnosti sredstava iz EU fondova malim i srednjim poduzetnicima s područja grada

-revizija i smanjenje poreza na tvrtku i naziv za malo i srednje poduzetništvo

-potpora poslodavcima prilikom zapošljavanja nezaposlenih osoba starije dobi i mladih osoba kod prvog zaposlenja

-odrađivanje prioritetnih djelatnosti koje se žele posebice razvijati na području grada (proizvodne, informacijske tehnologije, energetika, tradicijski obrti)

-potpora i olakšanje razvoja  informatičke djelatnosti s naglaskom na posebnu potporu projektu "Osijek - software city"

-neradna nedjelja, praznici i blagdani

HSP će inzistirati na osnivanju jedinstvenog centra za pomoć djeci i odraslim osoba s posebnim potrebama i potporu njihovim obiteljima gdje bi korisnici mogli dobiti pravnu, stručnu i svaku drugu pomoć na jednom mjestu

Kada su u pitanju hrvatski branitelji  HSP će inzistirati na poštenoj iravnopravnoj potpori djelovanju braniteljskih udruga, dosljednoj primjeni Zakona o pravima branitelja, pogotovo po pitanju zapošljavanja. Također na oslobađanju obveze plaćanja naknada za komunalne priključke braniteljima domovinskog rata, te na besplatnom stručnom osposobljavanju branitelja Domovinskog rata s područja informatike, stranih jezika i pisanja projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova.

Segmentirani i razrađeni dijelovi  projekta "GRAD OSIJEK" biti će  predstavljeni u narednom razdoblju.