EU

EU

Predstavljeni dokumenti kao priprema ekonomskoj i monetarnoj uniji

Europska komisija je predstavila dva nova komunikacijska dokumenta vezana za iduće korake prema ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU).

Jose Manuel Barosso   FOTO:Andy Rain/PA Photos/Pixsell
Piše: Republika.eu

Cilj je ojačati koordinaciju ekonomskih politika i same integracije u eurozoni, zatim i ostalim zemljama, prvenstveno onima koje se planiraju pridružiti eurozoni. Donesena dva komunikacijska dokumenta slijede obveze preuzete iz Nacrta donesenog u studenom 2012.

Dokument o ex-ante koordinaciji planiranih velikih reformi ekonomskih politika govori o modelu gdje bi se najvažnije reforme ekonomskih politika prvo raspravljale i usuglasile na razini EU prije nego su konačne odluke o istima donesene u samim zemljama članicama.

Dokument vezan za Instrument za konvergenciju i konkurentnost (Convergence and Competitiveness Instrument), postavlja mogućnost ugovornih aranžmana za države članice zbog poduzimanja konkretnih reformi i financijske potpore koja bi pomogla zemljama članicama da provedu potrebne reforme brže nego što bi to same učinile, a sve u vidu postizanja zajedničke ekonomske i monetarne unije.

Predsjednik Komisije Barroso je izjavio da uz ova dva dokumenta, Komisija ide naprijed sa procesom integracije, kao što je početno definirano Nacrtom iz studenog 2012. Ovi prijedlozi, posebice u dijelu Instrumenta konvergencije i konkurentnosti kombiniraju potrebu više discipline na nacionalnoj razini te više solidarnosti na razini EU-a. Barroso naglašava snagu zajedničke valute koja će pomoći rastu europske konkurentnosti te stvaranju novih radnih mjesta.

Olli Rehn, potpredsjednik za ekonomska, monetarna pitanja i euro, naglasio je da sa navedenim komunikacijskim dokumentima Komisija definira okvir za bolje koordiniranje strukturnih reformi. Rehn također navodi da je cilj vrlo jasan, a to je pomoći državama članicama da stvaraju i brže provode reforme potrebne za rast, konkurentnost i otvaranje novih radnih mjesta.