Zabavno i korisno

DJEVOJKA DANA

Žana

DJEVOJKA DANA

Veronika

DJEVOJKA DANA

Ivanna

NERAZUMIJEVANJE MOŽE IZAZVATI PROBLEME

Znate li razliku između roka trajanja „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do"?

Tek oko trećine hrvatskih građana razumije razliku između navođenja roka trajanja „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“, utvrdilo je istraživanje Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za hranu na reprezentativnom uzorku hrvatskih građana.
DJEVOJKA DANA

Albina

DJEVOJKA DANA

Nadia